REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 18

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 11 stycznia 2017 r.

w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw wdrożenia Krajowej Administracji Skarbowej w Ministerstwie Finansów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komitet Sterujący do spraw wdrożenia Krajowej Administracji Skarbowej w Ministerstwie Finansów, zwany dalej „Komitetem”, w celu nadzorowania zmian organizacyjnych w Ministerstwie Finansów w związku z wdrożeniem Krajowej Administracji Skarbowej.

§ 2.

W skład Komitetu wchodzą:

1) Przewodniczący Komitetu – Adam Niedzielski, Dyrektor Generalny Ministerstwa Finansów;

2) Członkowie Komitetu:

a) Marian Banaś, Sekretarz Stanu, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, Szef Służby Celnej,

b) Wiesław Janczyk, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do Spraw Wspierania Reform na Ukrainie,

c) Wiesław Jasiński, Podsekretarz Stanu, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Pełnomocnik Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej,

d) Paweł Gruza, Podsekretarz Stanu.

§ 3.

Do zadań Komitetu należy nadzór nad przeprowadzaną w Ministerstwie Finansów reorganizacją w związku z tworzeniem Krajowej Administracji Skarbowej, w szczególności:

1) uzgadnianie i podejmowanie kluczowych decyzji w zakresie proponowanych rozwiązań przedstawianych przez Zespół do spraw przeprowadzenia procesu zmian w Ministerstwie Finansów powołanego zarządzeniem Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów;

2) rozstrzyganie spornych kwestii, w szczególności dotyczących podziału zadań pomiędzy komórki organizacyjne Ministerstwa Finansów.

§ 4.

Rozstrzygnięcia Komitetu są podejmowane w drodze konsensusu z decydującym głosem Przewodniczącego Komitetu.

§ 5.

Do zadań Przewodniczącego Komitetu należy:

1) kierowanie pracami Komitetu;

2) zwoływanie posiedzeń Komitetu;

3) przedstawianie Ministrowi Rozwoju i Finansów informacji o pracach Komitetu.

§ 6.

Przewodniczący Komitetu może zapraszać do udziału w pracach Komitetu osoby inne niż wymienione w § 2 pkt 2.

§ 7.

Obsługę organizacyjno-administracyjną Zespołu zapewnia Biuro Dyrektora Generalnego.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk

 

1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działania administracji rządowej – budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-13
  • Data wejścia w życie: 2017-01-11
  • Data obowiązywania: 2017-01-11
  • Dokument traci ważność: 2017-05-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA