reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/39/11 Rady Miejskiej Dzierżoniowa

z dnia 28 lutego 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art.9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późniejszymi zmianami) oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. u. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,uchwala się , co nastepuje:

§ 1. W celu realizacji zdań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów, uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniom przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 2. 1. Zespół interdyscyplinarny powinien składać się z od 8 do 12 osób.

2. W skład zespołu wchodzą:

1) przewodniczący zespołu;

2) zastępca przewodniczącego;

3) sekretarz zespołu;

4) członkowie zespołu.

§ 3. Zespół interdyscyplinarny powoływany jest na okres 4 lat przez Burmistrza Dzierżoniowa.

§ 4. Siedziba zespołu interdyscyplinarnego mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie, ul. Złota 8.

§ 5. 1. Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego jest wybierany na 4-letnią kadencję na pierwszym posiedzeniu zespołu spośród jego członków zwykłą wiekszością głosów w głosowaniu jawnym.

2. Na wniosek przewodniczącego zespołu, podczas pierwszego posiedzenia zespołu, dokonuje się wyboru zastępcy przewodniczącego zespołu oraz sekretarza zespołu spośród pozostałych członków zespołu zwykłą większością głosów.

§ 6. 1. Burmistrz Dzierżoniowa może odwołać członka zespołu interdyscyplinarnego przed upływem kadencji w następujących sytuacjach:

1) na wniosek członka;

2) na wniosek instytucji, która go delegowała do pracy w zespole interdyscyplinarnym;

3) na wniosek przewodniczącego zespołu w uzasadnionych przypadkach.

§ 7. 1. Pracami zespołu interdysyplinarnego kieruje przewodniczący zespołu, a gdy jest to niemożliwe - zastępca przewodniczącego lub sekretarz.

2. Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się w miarę potrzeb lub na wniosek przynajmniej połowy członków zespołu, jednak nie rzadziej, niż raz na trzy miesiące.

3. Posiedzenia zespołu zwołuje przewodniczący zespołu, a gdy to jest niemożliwe - zastępca przewodniczącego lub sekretarz.

4. Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego zobowiązany jest do przedkładania Burmistrzowi Dzierżoniowa spawozdań z pracy zespołu w terminach:

1) do 31 lipca roku, którego sprawozdanie dotyczy - sprawozdanie półroczne;

2) do 31 stycznia roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy - sprawozdanie roczne.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Mirosław Piorun

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Transportu Samochodowego

Instytut Transportu Samochodowego prowadzi, koordynuje i popularyzuje badawczo-wdrożeniową działalność naukową w dziedzinie transportu samochodowego. ITS istnieje od 1952 roku i jest najstarszą tego typu jednostką badawczą w Polsce.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama