| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 328 Wojewody Dolnośląskiego

z dnia 16 listopada 2011r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Wleń, w okręgu wyborczym nr 13

Na podstawie art.192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 ze zm.) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miasta i Gminy Wleń, w okręgu wyborczym nr 13, w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Kazimierza Jana Łuszczyka, stwierdzonym uchwałą Nr 56/XII/11 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 28 października 2011 r.

2. W okręgu wyborczym nr 13 wybiera się 1 radnego.

§ 2. Datę wyborów uzupełniających, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 22 stycznia 2012 roku.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określonych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wojewoda Dolnośląski


Aleksander Marek Skorupa


Załącznik do Zarządzenia Nr 328
Wojewody Dolnośląskiego
z dnia 16 listopada 2011 r.

KALENDARZ WYBORCZY
do wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Wleń,w okręgu wyborczym nr 13.

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności

do 23 listopada 2011 r.

- podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia, zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających i liczbie wybieranych radnych w okręgu wyborczym

do 3 grudnia 2011 r.

- podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Burmistrza informacji o okręgu wyborczym, jego granicy, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej,
- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego

do 5 grudnia 2011 r.

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Jeleniej Górze przez pełnomocników komitetów wyborczych kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej

do 8 grudnia 2011 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze Miejskiej Komisji Wyborczej we Wleniu

do 23 grudnia 2011 r. do godz. 2400

- zgłaszanie do Miejskiej Komisji Wyborczej we Wleniu list kandydatów na radnego

do 28 grudnia 2011 r.

- przyznanie przez Miejską Komisję Wyborczą we Wleniu w drodze losowania numerów dla zarejestrowanych list kandydatów na radnego

do 30 grudnia 2011 r.

- zgłaszanie Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń przez pełnomocników komitetów wyborczych kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej

do 1 stycznia 2012 r.

- podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Burmistrza informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej

do 7 stycznia 2012 r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej we Wleniu o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierającego numery list, skróty nazw komitetów wyborczych, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi

do 8 stycznia 2012 r.

- powołanie przez Miejską Komisję Wyborczą we Wleniu obwodowej komisji wyborczej
- sporządzenie spisu wyborców w urzędzie gminy

do 12 stycznia 2012 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

20 stycznia 2012 r. godz. 2400

- zakończenie kampanii wyborczej

21 stycznia 2012 r.

- przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców

22 stycznia 2012 r. godz. 800 - 2200

- głosowanie

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Pasieka Derlikowski Brzozowska i Partnerzy

kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »