| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/79/11 Rady Gminy Dobromierz

z dnia 16 listopada 2011r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz.1682 z późn. zm.) uchwala, się co następuje

§ 1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości:

1) określa się wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1) stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) określa się wzór załącznika do informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości - "Dane o nieruchomościach" (ZN-1/A) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) określa się wzór załącznika do informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości - "Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości" ( ZN-1/B), stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny:

1) określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;

2) określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały;

3) określa się wzór załącznika do informacji i deklaracji na podatek rolny - "Dane o nieruchomościach rolnych" (ZR-1/A) stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały;

4) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny - "Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym" (ZR-1/B) stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny:

1) okresla się wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1) stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;

2) określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały;

3) olreśla się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny - "Dane o nieruchomościach leśnych" (ZL-1A) stanowiący załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.

4) określa sięwzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny - "Dane o zwolnieniachpodatkowych w podatku leśnym" (ZL-1/B) stanowiący załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr LVI/260/10 Rady Gminy Dobromierz z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacjii deklaracji podatkowych ( Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia15 listopada 2010 r. Nr 212, poz. 3300).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/79/11
Rady Gminy Dobromierz
z dnia 16 listopada 2011 r.
Zalacznik1.doc

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/79/11
Rady Gminy Dobromierz
z dnia 16 listopada 2011 r.
Zalacznik2.doc

Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/79/11
Rady Gminy Dobromierz
z dnia 16 listopada 2011 r.
Zalacznik3.doc

Dane o nieruchomościach (ZN-1/A)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/79/11
Rady Gminy Dobromierz
z dnia 16 listopada 2011 r.
Zalacznik4.doc

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-1/B)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/79/11
Rady Gminy Dobromierz
z dnia 16 listopada 2011 r.
Zalacznik5.doc

Informacja w sprawie podatku rolnego (IR-1)

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/79/11
Rady Gminy Dobromierz
z dnia 16 listopada 2011 r.
Zalacznik6.doc

Deklaracja na podatek rolny (DR-1)

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/79/11
Rady Gminy Dobromierz
z dnia 16 listopada 2011 r.
Zalacznik7.doc

Dane o nieruchomościach rolnych (ZR-1/A)

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/79/11
Rady Gminy Dobromierz
z dnia 16 listopada 2011 r.
Zalacznik8.doc

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (ZR-1/B)

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/79/11
Rady Gminy Dobromierz
z dnia 16 listopada 2011 r.
Zalacznik9.doc

Informacja w sprawie podatku leśnego (IL-1)

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIV/79/11
Rady Gminy Dobromierz
z dnia 16 listopada 2011 r.
Zalacznik10.doc

Deklaracja na podatek leśny (DL-1)

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIV/79/11
Rady Gminy Dobromierz
z dnia 16 listopada 2011 r.
Zalacznik11.doc

Dane o nieruchomościach leśnych (ZL-1/A)

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIV/79/11
Rady Gminy Dobromierz
z dnia 16 listopada 2011 r.
Zalacznik12.doc

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (ZL-1/B)

Przewodnicząca Rady


Danuta Świerk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »