| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr OR 0050/10/11 Wójta Gminy Platerówka

z dnia 25 marca 2011r.

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Platerówka za 2010 rok

Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz.1240) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Postanawia przedstawić Radzie Gminy Platerówka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej następujące dokumenty:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania z wykonania budżetu Gminy Platerówka, które zawiera sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie z wykonania rachunku dochodów własnych za 2010 r., które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Platerówka, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy


Krzysztof Halicki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR 0050/10/11
Wójta Gminy Platerówka
z dnia 25 marca 2011 r.
Zalacznik1.doc

Zał. nr 1 do Zarządzenia - Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2010r.

Załącznik Nr 1 do Informacji do Zarządzenia Nr OR 0050/10/11
Wójta Gminy Platerówka
z dnia 25 marca 2011 r.
Zalacznik1.xls

Wykonanie dochodów własnych w 2010r.

Załącznik Nr 2 do Informacji do Zarządzenia Nr OR 0050/10/11
Wójta Gminy Platerówka
z dnia 25 marca 2011 r.
Zalacznik2.xls

Dochody - zadania zlecone za 2010r.

Załącznik Nr 3 do Informacji do Zarządzenia Nr OR 0050/10/11
Wójta Gminy Platerówka
z dnia 25 marca 2011 r.
Zalacznik3.xls

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2010r.

Załącznik Nr 4 do Informacji do Zarządzenia Nr OR 0050/10/11
Wójta Gminy Platerówka
z dnia 25 marca 2011 r.
Zalacznik4.xls

Wydatki - zadania zlecone za 2010r.

Załącznik Nr 5 do Informacji do Zarządzenia Nr OR 0050/10/11
Wójta Gminy Platerówka
z dnia 25 marca 2011 r.
Zalacznik5.xls

Wydatki - zadania własne za 2010r.

Załącznik Nr 6 do Informacji do Zarządzenia Nr OR 0050/10/11
Wójta Gminy Platerówka
z dnia 25 marca 2011 r.
Zalacznik6.xls

Oświata i wychowania/szkoły i przedszkola

Załącznik Nr 7 do Informacji do Zarządzenia Nr OR 0050/10/11
Wójta Gminy Platerówka
z dnia 25 marca 2011 r.
Zalacznik7.doc

Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnieńi Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2010r.

Załącznik Nr 8 do Informacji do Zarządzenia Nr OR 0050/10/11
Wójta Gminy Platerówka
z dnia 25 marca 2011 r.
Zalacznik8 do Informacji.xls

Pomoc Społeczna

Załącznik Nr 9 do Informacji do Zarządzenia Nr OR 0050/10/11
Wójta Gminy Platerówka
z dnia 25 marca 2011 r.
Zalacznik9 do Informacji.xls

Realizacja wydatków majątkowych w 2010r.

Załącznik Nr 10 do Informacji do Zarządzenia Nr OR 0050/10/11
Wójta Gminy Platerówka
z dnia 25 marca 2011 r.
Zalacznik10 do Informacji.doc

Zestawienie dochodów i wydatków z tyt.gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska za 2010r.

Załącznik Nr 11 do Informacji do Zarządzenia Nr OR 0050/10/11
Wójta Gminy Platerówka
z dnia 25 marca 2011 r.
Zalacznik11 do Informacji.doc

Realizacja dochodów podleg.przekazaniu do budżetu państwa związ.z realiz.zadań z zakresu administracji rządowej w 2010r.

Załącznik Nr 12 do Informacji do Zarządzenia Nr OR 0050/10/11
Wójta Gminy Platerówka
z dnia 25 marca 2011 r.
Zalacznik12 do Informacji.xls

Wykonanie wydatków z tyt. dotacji celowych na zadania własne zlecone podmiotm nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w 2010r.

Załącznik Nr 13 do Informacji do Zarządzenia Nr OR 0050/10/11
Wójta Gminy Platerówka
z dnia 25 marca 2011 r.
Zalacznik13 do Informacji.xls

Wykonanie wydatków z tyt. dotacji celowych na zadania realizowane na podst. zawartych porozumień w 2010r.

Załącznik Nr 14 do Informacji do Zarządzenia Nr OR 0050/10/11
Wójta Gminy Platerówka
z dnia 25 marca 2011 r.
Zalacznik14 do Informacji.xls

Wykonanie wydatków związanych z WPI za 2010r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OR 0050/10/11
Wójta Gminy Platerówka
z dnia 25 marca 2011 r.
Zalacznik15.doc

zał.nr 2 do zarządzenia - Sparwozdanie z wykonania dochodów własnych za 2010 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR 0050/10/11
Wójta Gminy Platerówka
z dnia 25 marca 2011 r.
Zalacznik3.doc

zał.nr 3 do zarządzenia - Informacja o stanie mienia komunalnego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Roland Szymczykiewicz

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »