Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LI/226/2014 Rady Powiatu Kamiennogórskiego

z dnia 26 sierpnia 2014r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kamiennogórski dla operatorów i przewoźników, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe