Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XL/284/14 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym

z dnia 2 października 2014r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg Dolny

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe