Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 2 Prezydenta Wrocławia; Zarządu Powiatu Wrocławskiego

z dnia 26 marca 2014r.

do porozumienia z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie powierzenia Miastu Wrocław niektórych zadań publicznych należących do Powiatu Wrocławskiego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe