| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 479/14 Zarządu Powiatu Słubickiego

z dnia 30 września 2014r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz 885 z póź. zm )

uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego na 2014 rok w zakresie określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego na 2014 rok w zakresie określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po wprowadzeniu zmian określonych w niniejszej uchwale:

1) plan dochodów budżetu wynosi47.408.206 zł,

2) plan dochodów bieżących41.592.206 zł,

3) plan dochodów majątkowych5.816.000 zł,

4) plan przychodów budżetu wynosi0 zł,

5) razem47.408.206 zł,

6) plan wydatków budżetu wynosi47.408.206 zł,

7) plan wydatków bieżących41.508.706 zł,

8) plan wydatków majątkowych5.899.500 zł,

9) plan rozchodów budżetu wynosi0 zł,

10) razem47.408.206 zł,

11) nadwyżka/deficyt budżetu wynosi0 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Starosta


Andrzej Bycka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 479/14
Zarządu Powiatu Słubickiego
z dnia 30 września 2014 r.

Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2014 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

0,00

54 379,00

54 379,00

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

0,00

54 379,00

54 379,00

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

0,00

54 379,00

54 379,00

Razem:

47 353 827,00

54 379,00

47 408 206,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 479/14
Zarządu Powiatu Słubickiego
z dnia 30 września 2014 r.

Wydatki budżetu Powiatu Słubickiego na 2014 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

0,00

54 379,00

54 379,00

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

0,00

54 379,00

54 379,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0,00

5 100,00

5 100,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

1 225,00

1 225,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

175,00

175,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

7 125,00

7 125,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

5 000,00

5 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

35 754,00

35 754,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1 817 779,00

0,00

1 817 779,00

85333

Powiatowe urzędy pracy

1 595 000,00

0,00

1 595 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

15 000,00

2 684,00

17 684,00

4260

Zakup energii

22 000,00

1 000,00

23 000,00

4270

Zakup usług remontowych

5 000,00

2 200,00

7 200,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

3 700,00

- 1 000,00

2 700,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

2 000,00

- 500,00

1 500,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

2 800,00

- 1 141,00

1 659,00

4410

Podróże służbowe krajowe

4 500,00

- 2 000,00

2 500,00

4420

Podróże służbowe zagraniczne

800,00

- 300,00

500,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

34 600,00

- 943,00

33 657,00

Razem:

47 353 827,00

54 379,00

47 408 206,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Posyniak

Notariusz Szczecin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »