| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/52/15 Rady Miasta Gozdnica

z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r. poz. 849, z późn. zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r. poz. 613, z późn. zm) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Gozdnica opłatę targową i ustala się następujące jej dzienne stawki:

1) przy sprzedaży z samochodu, przyczepy ciągnika, pojazdu zaprzęgowego itp. - 20,00zł;

2) przy sprzedaży obnośnej tj. z kosza, skrzynki, wiadra, wózka ręcznego, ręki - 6,00zł;

3) za zajęcie lub rozłożenie jednego stołu targowego - 15,00zł;

4) od namiotu - 15,00zł.

§ 2. 1. Opłatę targową pobiera się w drodze inkasa.

2. Na inkasenta wyznacza się Kurhaniewicz Barbarę.

3. W przypadku niemożności wykonania przez osobę wymienioną w ust. 2 poboru opłaty targowej, na inkasenta wyznacza się Urząd Miejski w Gozdnicy.

4. Inkasent będzie rozliczał się z opłaty pobranej w okresie każdego miesiąca kalendarzowego do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczanym.

5. Inkasentowi przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 25% od zainkasowanych kwot.

6. Wynagrodzenie będzie wypłacone inkasentowi comiesięcznie w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczanym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gozdnica.

§ 4. Traci moc uchwała Nr II/9/02 Rady Miejskiej w Gozdnicy z dnia 16 grudnia 2002r. w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Gozdnica (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 117, poz. 1696, z 2003r. Nr 5, poz. 89, z 2005r. Nr 58, poz. 1189, z 2009r. Nr 55, poz. 782 i Nr 137, poz. 1946 oraz z 2011r. Nr 5, poz. 130).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady Miasta Gozdnica


Krystyna Mulik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »