| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 91/7/XVI/15 Rady Miejskiej w Iłowej

z dnia 1 grudnia 2015r.

w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849 oraz z 2015 r. poz. 528 i 774), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 465) oraz art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 oraz z 2014 r. poz. 40) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór podatków w drodze inkasa na terenie wiejskim od osób fizycznych.

§ 2. Przez podatki, o których mowa w § 1, rozumie się:

1) podatek od nieruchomości;

2) podatek rolny;

3) podatek leśny.

§ 3. Do poboru podatków, o których mowa w § 2, na terenie poszczególnych sołectwach wyznacza się następujących inkasentów:

1) Wojciech Kowal - sołectwo Borowe;

2) Marek Kniaziuk - sołectwo Klików;

3) Franciszek Paczkowski - sołectwo Czerna;

4) Ewelina Andrzejak - sołectwo Żaganiec;

5) Anna Delikat - sołectwo Szczepanów;

6) Agata Parfianowicz - sołectwo Wilkowisko;

7) Zbigniew Bednarek - sołectwo Kowalice;

8) Zdzisław Chodorski - sołectwo Konin Żagański;

9) Władysław Kozłowski - sołectwo Czyżówek;

10) Leokadia Ziaja - sołectwo Jankowa Żagańska.

§ 4. Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 7,0 % od zainkasowanych wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

§ 5. Traci moc:

1) uchwała Nr 318/6/XL/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 września 2014 r w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2014 r. poz. 1717);

2) uchwała Nr 24/7/V/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 15 stycznia 2015 r o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2015 r. poz. 144).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady


Mirosław Wdowiak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Robert Ratajczak

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »