Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/120/09 Rady Gminy Łanięta

z dnia 25 marca 2009r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-04-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe