Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/282/2009 Rady Miejskiej w Wieruszowie

z dnia 27 października 2009r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego usytuowanego przy Szkole Podstawowej w Teklinowie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe