| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVII/233/2010 Rady Gminy w Daszynie

z dnia 12 listopada 2010r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r Nr 52, poz. 420, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz.675) oraz art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116 poz. 730, Nr 223, poz. 1463, z 2009 r. Nr 56, poz. 458) Rada Gminy w Daszynie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwalnia się całkowicie od podatku od nieruchomości:

1)budynki mieszkalne lub ich części z wyłączeniem przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej;

2)budynki i grunty związane z prowadzoną działalnością przeciwpożarową i bezpieczeństwem publicznym;

3)grunty i budowle związane z procesem poboru i uzdatniania wody oraz przewodów przesyłających wodę;

4)budynki pozostałe po przekazaniu gospodarstw rolnych na Skarb Państwa w zamian za emeryturę lub rentę w trybie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U z 1998 r. Nr 7, poz. 25 z póź. zm.).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą od 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy w Daszynie


Edward Tomczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »