| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/20/11 Rady Gminy Ładzice

z dnia 4 marca 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VII/45/2007 Rady Gminy Ładzice z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art 6, ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz 1475, Nr 55, poz. 755, Nr 75, poz. 950), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 226, poz. 1475), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216 poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484 z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475), art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8 , poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz. 1199 z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104 poz. 708, Nr 143 poz. 1031, Nr 217 poz. 1590, Nr 225 poz. 1635, Nr 217, poz.1590, z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 120, poz. 818, Nr 195, poz. 1414, Nr 225, poz. 1671, Nr 112, poz. 769, Nr 54, poz. 614, Nr 54, poz. 615 Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 209, poz. 1316, Nr 209, poz. 1320, Nr 61, poz. 539, Nr 61, poz. 540, Nr 209, poz. 1318, Nr 209, poz. 1320, Nr 180, poz. 1109 z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652, Nr 53, poz. 749, Nr 53, poz. 750, Nr 216, poz. 1676, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 57, poz. 355, Nr 40, poz. 230, Nr 127, poz. 858, Nr 142, poz. 961, Nr 197, poz. 1306, Nr 59, poz. 781, Nr 59, poz. 782, Nr 197, poz. 1306, Nr 182, poz. 1228) art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230) Rada Gminy Ładzice uchwala co nastepuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr VII/45/2007 Rady Gminy Ładzice z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa , wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso wprowadza się następujące zmiany:

Inkasenci na terenie sołectw

L. p.

Imię i nazwisko

Sołectwo

1

Kazimierz Paradziński

Adamów

2

Anna Klimczyk

Jankowice

3

Ewa Kuliś

Jedlno Pierwsze

4

Elżbieta Krysztofek

Jedlno Drugie

5

Alicja Mruklik

Ładzice

6

Elżbieta Popiołek

Radziechowice Pierwsze

7

Marian Piechowicz

Radziechowice Drugie

8

Jadwiga Konofalska

Stobiecko Szlacheckie

9

Krzysztof Kucharski

Wierzbica

10

Ewa Leśniczuk

Wola Jedlińska

11

Janina Matyszczak

Zakrzówek Szlachecki

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ładzice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 4. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.

Przewodniczący Rady Gminy


Zenon Śliwiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wolny

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »