| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 46/2011 Wójta Gminy Dalików

z dnia 20 września 2011r.

w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dalików

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591; z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142 i Nr 28, poz.146, Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679 i Nr 134, poz.777), art. 8 pkt.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U z 2005 r. Nr 31, poz.266, z 2004 r. Nr 281, poz.2783 i 2786, z 2006 r. Nr 86, poz.602, Nr 94, poz.657, Nr 167, poz.1193, Nr 249, poz.1833, z 2007 r. Nr 128, poz.902, Nr 173, poz.1218; z 2010 r. Nr 3, poz.13) oraz pkt.5 i 6 rozdziału 6 "Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu", załącznika do uchwały Nr 201/09 Rady Gminy Dalików z dnia 7 października 2009 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dalików na lata 2009-2014 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 332, poz.2762) Wójt Gminy Dalików zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę bazową czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dalików:

1) w lokalach mieszkalnych - 2,10 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej

2) w lokalach socjalnych - 1,10 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

Wójt Gminy Dalików


Paweł Szymczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »