| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 46/2011 Wójta Gminy Dalików

z dnia 20 września 2011r.

w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dalików

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591; z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142 i Nr 28, poz.146, Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679 i Nr 134, poz.777), art. 8 pkt.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U z 2005 r. Nr 31, poz.266, z 2004 r. Nr 281, poz.2783 i 2786, z 2006 r. Nr 86, poz.602, Nr 94, poz.657, Nr 167, poz.1193, Nr 249, poz.1833, z 2007 r. Nr 128, poz.902, Nr 173, poz.1218; z 2010 r. Nr 3, poz.13) oraz pkt.5 i 6 rozdziału 6 "Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu", załącznika do uchwały Nr 201/09 Rady Gminy Dalików z dnia 7 października 2009 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dalików na lata 2009-2014 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 332, poz.2762) Wójt Gminy Dalików zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę bazową czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dalików:

1) w lokalach mieszkalnych - 2,10 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej

2) w lokalach socjalnych - 1,10 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

Wójt Gminy Dalików


Paweł Szymczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Polska Kancelaria świadcząca kompleksową obsługę prawną.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »