| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/123/11 Rady Miejskiej w Głownie

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek rolny i informacji w sprawie podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806: z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887. Nr 217, poz. 1281) oraz art. 6 a. ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475), Rada Miejska w Głownie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór formularza deklaracji na podatek rolny, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wzór formularza informacji w sprawie podatku rolnego, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/228/04 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzoru formularzy: deklaracji na podatek rolny i informacji o gruntach.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głowna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głownie


Andrzej Florczak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/123/11
Rady Miejskiej w Głownie
z dnia 30 listopada 2011 r.

formularz deklaracji na podatek rolny


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/123/11
Rady Miejskiej w Głownie
z dnia 30 listopada 2011 r.

Formularz informacji w sprawie podatku rolnego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »