| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/68/2011 Rady Gminy Grabów

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami, tj. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106 poz. 675, z 2011 Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679 i Nr 134 poz. 777) i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późniejszymi zmianami, tj. z 2009 nr 215 poz. 1674,z 2010 Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171 poz. 1016) Rada Gminy Grabów uchwala, co następuje :

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) budynki lub ich części wykorzystywane na cele związane z ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego realizowane na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji ( tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późń. zm.) wraz gruntami związanymi z tymi budynkami;

2) budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby działalności kulturalnej prowadzonej w formie świetlic, domów kultury i bibliotek, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późń. zm.) wraz gruntami związanymi z tymi budynkami;

3) budynki i ich części wykorzystane na potrzeby zadań z zakresu gospodarki komunalnej;

4) budynki przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem powierzchni zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki mieszkalne lub ich części za wyjątkiem powierzchni zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych pojazdy służące ochronie przeciwpożarowej na terenie gminy Grabów .

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XLII/226/2010 Rady Gminy Grabów z dnia 26 października 2010 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 355, poz.3156 z dnia 10 grudnia 2010 roku).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Grabów


Zbigniew Sobczyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »