| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Postanowienie nr 712-880-1/12 Komisarza Wyborczego w Sieradzu

z dnia 21 lutego 2012r.

o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Pątnów Pana Edwarda Kiedosa przed upływem kadencji

Na podstawie art. 23 ust. 1, art. 24, art. 25 i art. 27 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2007 r. Nr 112, poz. 766, i z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 134, poz. 777) oraz art. 40a §3 z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. Nr 112, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881 oraz 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016,Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 1 ust. 2 ustawy o referendum lokalnym, po rozpoznaniu wniosku mieszkańców gminy Pątnów z dnia 26 stycznia 2012 r. o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Pątnów Pana Edwarda Kiedosa przed upływem kadencji, postanawiam, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Pątnów Pana Edwarda Kiedosa przed upływem kadencji, zwane dalej "referendum".

§ 2. Wyznaczyć termin przeprowadzenia referendum na niedzielę, dnia 15 kwietnia 2012 r.

§ 3. 1. Ustalić wzór i treść karty do głosowania w referendum, stanowiący załącznik nr 1 do postanowienia.

2. Karta do głosowania w referendum drukowana jest jednostronnie na papierze koloru białego, formatu A5.

§ 4. 1. Ustalić wzór i treść nakładki na kartę do głosowania w referendum sporządzanej w alfabecie Braille'a, stanowiący załącznik nr 2 do postanowienia.

2. Nakładka na kartę do głosowania sporządzana w alfabecie Braille'a wykonywana jest jednostronnie na papierze koloru białego, formatu A5.

§ 5. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem referendum, określa kalendarz czynności stanowiący załącznik nr 3 do postanowienia.

§ 6. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia na obszarze Gminy Pątnów.

Komisarz Wyborczy w Sieradzu


Barbara Bojakowska


Załącznik Nr 1 do Postanowienia Nr 712-880-1/12
Komisarza Wyborczego w Sieradzu
z dnia 21 lutego 2012 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Postanowienia Nr 712-880-1/12
Komisarza Wyborczego w Sieradzu
z dnia 21 lutego 2012 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Postanowienia Nr 712-880-1/12
Komisarza Wyborczego w Sieradzu
z dnia 21 lutego 2012 r.

KALENDARZ CZYNNOŚCI
ZWIĄZANYCH Z PRZEPROWADZENIEM REFERENDUM GMINNEGO
W SPRAWIE ODWOŁANIA WÓJTA GMINY PĄTNÓW PANA EDWARDA KIEDOSA PRZED UPŁYWEM KADENCJI, ZARZĄDZONEGO PRZEZ KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU NA DZIEŃ 15 KWIETNIA 2012 R.

Termin wykonania
czynności

Treść czynności

do 2 marca 2012 r.

- ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz rozplakatowanie na terenie Gminy Pątnów postanowienia Komisarza Wyborczego w Sieradzu o przeprowadzeniu referendum gminnego

do 16 marca 2012 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta Gminy Pątnów, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o siedzibach obwodowych komisji właściwych dla głosowania korespondencyjnego, i o lokalach obwodowych komisji dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Sieradzu kandydatów do składów komisji do spraw referendum - gminnej i obwodowych

do 21 marca 2012 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Sieradzu Gminnej Komisji do Spraw Referendum w Pątnowie

do 25 marca 2012 r.*

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Sieradzu obwodowych komisji do spraw referendum,
- sporządzenie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum gminnym,
- zgłaszanie Wójtowi Gminy Pątnów przez osoby niepełnosprawne zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzanej w alfabecie Braille'a

do 1 kwietnia 2012 r.*

- składanie do Urzędu Gminy Pątnów wniosków przez osoby niepełnosprawne o dopisanie ich do spisu w wybranym przez siebie obwodzie głosowania spośród obwodów głosowania, w których znajdują się lokale dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- zgłaszanie Wójtowi Gminy Pątnów przez osoby niepełnosprawne zamiaru głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzanej w alfabecie Braille'a

do 5 kwietnia 2012 r.

- składanie Wójtowi Gminy Pątnów wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

13 kwietnia 2012 r. do godziny 24.00

- zakończenie kampanii referendalnej

14 kwietnia 2012 r.

- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji do spraw referendum spisu osób uprawnionych do udziału w referendum

15 kwietnia 2012 r.
godz. 7.00-21.00

- głosowanie w referendum gminnym

Uwaga:

* Zgodnie z art. 9 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 ze zm.) w związku z art. l ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 ze zm.), jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w kodeksie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Mariański Group w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »