| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 5/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

z dnia 12 marca 2013r.

w sprawie rezerwatu przyrody "Jodły Łaskie im. Stanisława Kostki Wisińskiego - Wybitnego Leśnika"

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, ze zm.[1]) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rezerwat przyrody pod nazwą "Jodły Łaskie im. Stanisława Kostki Wisińskiego - Wybitnego Leśnika", zwany dalej rezerwatem, stanowi obszar lasu o łącznej powierzchni 58,39 ha, położony w gminie Sędziejowice, w powiecie łaskim.

§ 2. W skład rezerwatu wchodzi obszar oznaczony w planie urządzenia lasu Nadleśnictwa Kolumna na lata 2006 - 2015, na terenie leśnictwa Sędziejowice, obrębu Kolumna jako oddziały: 328 d, f, i, j, k, ~c, ~d, 329 d, f, ~c, ~d, ~f, ~h, 331 b, c, d, f, g, h, ~a, ~b. ~c, ~d, ~f, 332 a, b, c, d, f, g, ~b, ~c, ~d, 333 b, d, f, g, ~a, ~b, ~g, 335 a, ~a, ~f.

§ 3. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych ekosystemu leśnego z udziałem jodły przy północnej granicy zasięgu z licznymi pomnikowymi okazami dębów, jodeł i sosen.

§ 4. Określa się następujący rodzaj, typ i podtyp rezerwatu:

1) rodzaj - leśny (L) ;

2) ze względu na dominujący przedmiot ochrony:

typ - fitocenotyczny (PFi) ,

podtyp - zbiorowisk leśnych (zl) ;

3) ze względu na główny typ ekosystemów:

typ - leśny i borowy (EL) ,

podtyp - lasów nizinnych (lni) .

§ 5. Sprawowanie nadzoru nad rezerwatem powierza się Regionalnemu Konserwatorowi Przyrody w Łodzi.

§ 6. Tracą moc:

1. Zarządzenie Nr 31/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Jodły Łaskie im. Stanisława Kostki Wisińskiego - Wybitnego Leśnika" (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2010 r. Nr 173, poz.1422).

2. Rozporządzenie Nr 36/2007 Wojewody Łódzkiego z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Jodły Łaskie" (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2007 Nr 243 poz. 2247).

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego[2]) .

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi


Kazimierz Perek


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119 poz. 804 , z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 985 oraz z 2013 r. poz. 7, 73 i 165.

[2]) Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 9 października 1991 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M. P. nr 38, poz. 273), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119 poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 985 oraz z 2013 r. poz. 7, 73 i 165), z tym że na podstawie art. 153 przywołanej ustawy, rezerwat przyrody utworzony przed dniem wejścia w życie ustawy stał się rezerwatem w rozumieniu niniejszej ustaw.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grant Thornton

Grant Thornton to jedna z wiodących organizacji audytorsko-doradczych na świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »