| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 410/2014 Wojewody Łódzkiego

z dnia 12 grudnia 2014r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zgierz

Na podstawie art. 385 i art. 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21,
poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 , 180 i 1072), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Zgierz w okręgu wyborczym nr 7, w którym będzie wybierany jeden radny.

§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 1 marca 2015 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaje się do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia na obszarze Gminy Zgierz.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Wojewoda Łódzki


Jolanta Chełmińska


Załącznik do Zarządzenia Nr 410/2014
Wojewody Łódzkiego z dnia 12 grudnia 2014 r.

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

do 21 grudnia 2014 r.*

- podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia, informacji Wójta Gminy Zgierz o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Zgierzu,
- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Łodzi o utworzeniu komitetu wyborczego

do 31 grudnia 2014 r.

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Łodzi kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Zgierzu

do 5 stycznia 2015 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Łodzi Gminnej Komisji Wyborczej w Zgierzu

do 20 stycznia 2015 r. do godz. 2400

- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Zgierzu list kandydatów na radnego dla okręgu wyborczego nr 7

do 30 stycznia 2015 r.

- podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, informacji Wójta Gminy Zgierz o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej, która jest także komisją wyborczą właściwą dla głosowania korespondencyjnego i o lokalu przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- zgłaszanie Wójtowi Gminy Zgierz kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej

do 8 lutego 2015 r.*)

- powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Zgierzu obwodowej komisji wyborczej,
- sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Gminy Zgierz,
- zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a

do 9 lutego 2015 r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Zgierzu o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego

do 20 lutego 2015 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

27 lutego 2015 r. o godz. 2400

- zakończenie kampanii wyborczej

28 lutego 2015 r.

- przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców

1 marca 2015 r.
godz. 7.00 - 21.00

- głosowanie

* zgodnie z art. 9 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są wykonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDEPENDENT TAX ADVISERS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Doradcy podatkowi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »