| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

z dnia 31 grudnia 2014r.

w sprawie rezerwatu przyrody „Czarna Rózga”

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rezerwat przyrody pod nazwą "Czarna Rózga", zwany dalej rezerwatem, stanowi obszar lasu o łącznej powierzchni 185,60 ha położony na terenie gminy Przedbórz, w powiecie radomszczańskim, województwie łódzkim, na terenie Nadleśnictwa Przedbórz, leśnictwa Bobrowniki, obrębu Przedbórz, jako wydzielenia: 254 a, b, c, d, f, g, h, i, j, 255 a, b, c, 258 a, b, c, d, f, g, 259 a, b, c, d, f, g, h, 260 a, b, c, d, f, g, h, 261 a, b, c, d, f, g, h, i, 262 a, b, c, d, 265 d, 266 a, b, c, d, f, g, h, 267 a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, 268 a, b, c, 269 a, 255 ~a, 258 ~a, ~b, 259 ~a, ~b, 260 ~a, ~b, 261 ~a, ~b, 262 ~b, 265 ~d, 266 ~a, ~b, 267 ~b, 268 ~c, 269 ~c2).

§ 2. 1. Przebieg granicy rezerwatu przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia3).

2. Mapę przedstawiającą przebieg granicy rezerwatu zawiera załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnych ekosystemów wilgotnych lasów liściastych z licznymi drzewami pomnikowymi oraz gatunkami rzadkich i chronionych roślin zielnych.

§ 4. Określa się następujący rodzaj, typ i podtyp rezerwatu:

1) rodzaj - leśny (L);

2) ze względu na dominujący przedmiot ochrony: typ - fitocenotyczny (PFi), podtyp - zbiorowisk leśnych (zl);

3) ze względu na główny typ ekosystemów: typ - leśny i borowy (EL),podtyp - lasów nizinnych (lni).

§ 5. Sprawowanie nadzoru nad rezerwatem powierza się Regionalnemu Konserwatorowi Przyrody w Łodzi.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi

Kazimierz Perek


Załącznik nr 1 do zarządzenia

PRZEBIEG GRANICY REZERWATU PRZYRODY "CZARNA RÓZGA" W POSTACI WYKAZU WSPÓŁRZĘDNYCH PUNKTÓW JEJ ZAŁAMANIA WG UKŁADU WSPÓŁRZĘDNYCH PŁASKICH PROSTOKĄTNYCH PL-1992.

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 31 grudnia 2014 r.

Lp.

x

y

Lp.

x

y

1.

348699,5800

571004,1300

64.

347021,8300

571542,6100

2.

348654,0100

571217,0700

65.

347028,7200

571532,7400

3.

348647,8300

571302,9000

66.

347026,8100

571516,3200

4.

348653,7700

571536,3500

67.

347035,5200

571506,0200

5.

348653,8700

571540,1600

68.

347088,8700

571442,9200

6.

348620,7800

571656,5200

69.

347094,6100

571430,5800

7.

348605,0200

571726,6000

70.

347094,3500

571408,7400

8.

348588,4600

571800,2900

71.

347097,1200

571392,9000

9.

348563,0500

571889,4200

72.

347113,7000

571383,4800

10.

348550,5400

571933,3100

73.

347135,7500

571359,0300

11.

348542,4000

571996,3700

74.

347208,0200

571330,4800

12.

348522,9800

572058,4300

75.

347231,3900

571327,5400

13.

348518,7900

572066,1100

76.

347445,5000

571454,7800

14.

348474,9500

572146,4400

77.

347484,8100

571478,1300

15.

348464,5000

572165,5800

78.

347488,3200

571463,3600

16.

348440,8300

572240,9800

79.

347501,5200

571449,0100

17.

348430,7200

572280,9500

80.

347511,0300

571405,0400

18.

348357,7200

572248,6200

81.

347529,7400

571369,7700

19.

348327,8100

572235,1900

82.

347538,4900

571337,2700

20.

348217,0400

572185,4600

83.

347553,4200

571333,2700

21.

348198,2500

572176,9900

84.

347555,7300

571313,5100

22.

348040,4800

572105,8700

85.

347565,3700

571287,0900

23.

348036,8300

572104,2300

86.

347558,2700

571276,5400

24.

347975,1300

572232,6800

87.

347567,1600

571261,6000

25.

347943,7500

572298,0100

88.

347551,8600

571226,9200

26.

347859,9100

572467,3800

89.

347537,6500

571218,3800

27.

347797,6900

572512,7800

90.

347544,8500

571207,0600

28.

347770,8600

572547,2800

91.

347548,0600

571181,1900

29.

347450,2700

572340,6500

92.

347556,4100

571172,3500

30.

347467,9000

572309,0700

93.

347566,1400

571174,5900

31.

347190,7800

572244,5100

94.

347575,7500

571159,9900

32.

347218,7800

572198,9000

95.

347594,0900

571149,7900

33.

347195,1900

572184,2100

96.

347623,9400

571139,8200

34.

347169,6200

572168,3000

97.

347640,7800

571149,9000

35.

347147,1200

572193,1800

98.

347645,3800

571126,4900

36.

347106,2800

572219,8300

99.

347665,9500

571131,6400

37.

346986,4200

572190,6800

100.

347705,6100

571115,4800

38.

346973,0100

572162,4400

101.

347720,2000

571118,4700

39.

346961,1500

572127,1100

102.

347760,6400

571117,3300

40.

346982,8400

572087,2800

103.

347772,2000

571108,0400

41.

346988,5300

572055,5600

104.

347806,7000

571099,1900

42.

346981,7200

572051,3200

105.

347818,1400

571098,1500

43.

346989,1700

572038,3300

106.

347834,1100

571093,0500

44.

347003,3500

572026,7700

107.

347881,3400

571119,8700

45.

347018,6500

572005,1300

108.

347993,7300

570936,8600

46.

347012,9800

571976,9700

109.

348105,1200

571006,0500

47.

346988,9400

571936,3500

110.

348149,6100

570995,7600

48.

346991,2900

571910,6100

111.

348163,8700

571016,2900

49.

346980,5000

571893,8900

112.

348209,9300

571008,9500

50.

346961,2500

571874,6300

113.

348220,2000

570988,1400

51.

346935,8900

571831,4000

114.

348241,3200

570981,1000

52.

346947,0200

571770,8100

115.

348263,5100

570954,3300

53.

346932,5000

571760,3400

116.

348291,6500

570939,4600

54.

346955,3300

571718,9600

117.

348299,0600

570917,1200

55.

346964,5700

571709,4000

118.

348312,5500

570910,3000

56.

346977,6700

571683,3600

119.

348315,5700

570907,2900

57.

346980,1300

571654,7700

120.

348331,3400

570891,6600

58.

346977,9500

571653,5000

121.

348348,9200

570887,5400

59.

346987,3400

571628,1200

122.

348360,3200

570877,9700

60.

347013,9800

571632,7400

123.

348364,8900

570840,4300

61.

347024,9600

571615,2400

124.

348393,7900

570829,8800

62.

347002,0800

571604,4200

125.

348692,7800

571015,5000

63.

347017,0500

571563,5200

126.

348699,5800

571004,1300


Załącznik nr 2 do zarządzenia

MAPA PRZEDSTAWIAJĄCA PRZEBIEG GRANICY REZERWATU PRZYRODY "CZARNA RÓZGA" (NADLEŚNICTWO PRZEDBÓRZ, LEŚNICTWO BOBROWNIKI, OBRĘB PRZEDBÓRZ)

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 31 grudnia 2014 r.

infoRgrafika


Uzasadnienie

Rezerwat przyrody "Czarna Rózga" został powołany zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 listopada 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M. P. z 1996 r. Nr 75, poz. 677). Oznacza to, że ww. rezerwat przyrody został ustanowiony na podstawie ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 1991 r., Nr 114 poz. 492, z późn. zm.). Wyżej wymienione zarządzenie zostało jedynie czasowo utrzymane w mocy na podstawie art. 64 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody. Natomiast zgodnie z art. 153 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 1002 i 1101) rezerwaty przyrody utworzone przed dniem wejścia w życie ustawy stały się formami ochrony w rozumieniu tej ustawy. Niniejsze zarządzenie wynika ze zmian ustawowych, tj. znowelizowanej ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, która w porównaniu z poprzednio obowiązującą ustawą o ochronie przyrody wprowadziła przede wszystkim zamknięty katalog zakazów bez możliwości ich wyboru dla każdego z rezerwatów z osobna.

Niniejszy akt prawa miejscowego ma charakter porządkujący i wprowadza zmiany mające na celu:

1)ustalenie rodzaju, typu i podtypu rezerwatu przyrody zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie rodzaju, typów i podtypów rezerwatów przyrody (Dz. U. z 2005 r., Nr 60, poz. 533);

2)uaktualnienie numeracji oddziałów i wydzieleń leśnych wchodzących w skład rezerwatu zgodnie z Planem Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Przedbórz na lata 2007-2016.

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi przygotował projekt zarządzenia w sprawie rezerwatu przyrody "Czarna Rózga", który stosownie do zapisów art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody określa jego nazwę, położenie, cele ochrony oraz rodzaj, typ i podtyp rezerwatu przyrody, a także sprawującego nadzór. Ponadto zgodnie z przywołanymi wyżej zapisami ustawy o ochronie przyrody projekt takiego aktu winien zostać zaopiniowany przez regionalną radę ochrony przyrody. Regionalna Rada Ochrony Przyrody w Łodzi uchwałą nr 5/2014 z dnia 10.12.2014 r. pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt.

Zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206, z 2010 r. Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 92, poz. 529, Nr 163, poz. 981 i Nr 185, poz. 1092) niniejszy projekt został uzgodniony z Wojewodą Łódzkim pismem znak IA-IV.0521.55.2014 z dnia 23 grudnia 2014 r.

Dlatego też zarządzenie spełnia zarówno warunki formalne jak i merytoryczne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Integral Collections

Dział Bibby Financial Services Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »