| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/22/2015 Rady Gminy Brójce

z dnia 20 lutego 2015r.

w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645 i 1318, z 2014 r. poz.379, poz. 1072) art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz.849, zm.: M.P. z 2014 r. poz. 718, poz. 895), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1381, zm.: Dz.U. z 2014 r. poz.40) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 465) Rada Gminy Brójce uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych na terenie Gminy Brójce w drodze inkasa.

§ 2. Do wykonywania czynności poboru należności pieniężnych z tytułu inkasa wyznacza się inkasentów, których wykaz stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się wynagrodzenie inkasentów od sumy zainkasowanych kwot z tytułu podatków wymienionych w § 1 w wysokości określonej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Inkasenci rozliczają się z zebranych podatków i opłat w ciągu 3 dni roboczych po ostatnim dniu, w którym zgodnie z ustawą wpłata podatku powinna nastąpić.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brójce.

§ 5. Traci moc uchwała Nr LVII/360/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Brójce


Urszula Brdoń


Załącznik do Uchwały Nr VI/22/2015
Rady Gminy Brójce
z dnia 20 lutego 2015 r.

Wykaz inkasentów na terenie Gminy Brójce oraz wysokość wynagrodzenia od zainkasowanych kwot z tytułu poboru podatków

L.p.

Sołectwo

Nazwisko i imię inkasenta

% prowizji

1.

Brójce

Szulec Tadeusz

9

2.

Bukowiec

Mirowska Jadwiga

9

3.

Giemzów

Woszto Zdzisław

9

4.

Karpin

Piasta Jarosław

9

5.

Kotliny

Turek Agnieszka

9

6.

Kurowice Kościelne

Świderek Paweł

14

7.

Kurowice Rządowe

Cerbniak Tomasz

9

8.

Leśne Odpadki

Stefański Andrzej

12

9.

Pałczew

Misiak Henryk

9

10.

Przypusta

Sabela Grzegorz

9

11.

Stefanów

Muras Janusz

9

12.

Wardzyn

Karpik Zdzisław

9

13.

Wola Rakowa

Pomarkiewicz Anna

9

14.

Wygoda

Warda Jan

14

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »