| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/30/2015 Rady Gminy Radomsko

z dnia 18 lutego 2015r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radomsko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, zm.: Dz. U. z 2013r. poz. 645, 1318; z 2014r. poz. 379, 1072), art. 20 c ust. 4 i 6 oraz art. 20zf ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104; z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012r. poz. 941, 979; z 2013r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317, 1650; z 2014r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198, 1877) Rada Gminy Radomsko uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) oddziale przedszkolnym - należy przez to rozumieć oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Radomsko.

§ 2. Uchwała określa kryteria rekrutacji brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Radomsko.

§ 3. Przyjmuje się następujące kryteria dodatkowe i odpowiadające im liczby punktów dla potrzeb rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych:

1) dziecko objęte obowiązkiem wychowania przedszkolnego - 10 pkt;

2) dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły, w której znajduje się oddział przedszkolny - 8 pkt;

3) dziecko obojga rodziców pracujących - 6 pkt;

4) dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej, przy której znajduje się oddział przedszkolny - 4 pkt.

§ 4. Określa się dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów dodatkowych, o których mowa:

1) w § 3 pkt 1 i pkt 2 - potwierdzenie zameldowania, zaświadczenie o zameldowaniu lub oświadczenie rodziców o miejscu zamieszkania;

2) w § 3 pkt 3 - zaświadczenia rodziców o zatrudnieniu;

3) w § 3 pkt 4 - oświadczenie rodziców.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radomsko.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Suwart

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »