| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/117/2016 Rady Gminy Inowłódz

z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250), Rada Gminy Inowłódz uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się termin, częstotliwość i tryb uiszczania przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Inowłódz, zobowiązani są wnosić z dołu,
w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc poprzedni.

2. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, ryczałtową opłatę za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wnosi się do 30 września każdego roku, za bieżący rok kalendarzowy.

§ 3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w kasie Urzędu Gminy Inowłódz lub przelewem na rachunek bankowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowłódz.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXX/163/2013 Rady Gminy Inowłódz z dnia 27 lutego 2013 r., w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Inowłódz


mgr Wacław Chachuła

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Kafliński

Radca prawny. Ekspert w zakresie prawa kapitałowego, funduszy inwestycyjnych oraz prawa korporacyjnego i cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »