| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/111/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie

z dnia 17 listopada 2011r.

w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Mazowieckiego na uchwałę Nr XIII/73/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla miejscowości Ślubów oraz zmiany uchwały Nr XIII/73/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla miejscowości Ślubów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 54 § 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) w odpowiedzi na skargę na uchwałę Nr XIII/73/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla miejscowości Ślubów, uchwala się co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Wyszkowie wnosi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie odpowiedź na skargę złożoną w dniu 20 października 2011r. przez Wojewodę Mazowieckiego na uchwałę Nr XIII/73/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla miejscowości Ślubów w brzmieniu określonym jak w załączniku do niniejszej uchwały uwzględniając w/w skargę w całości.

§ 2. Rada Miejska uwzględniając w całości skargę Wojewody Mazowieckiego określoną § 1 uchwały uchyla zaskarżoną uchwałę w części dotyczącej:

1)terenów znajdujących się w granicach obszaru Natura 2000 specjalnej ochrony siedlisk „Ostoja Nadbużańska” (PLH140011) i specjalnej ochrony ptaków „Dolina Dolnego Bugu” (PLB 140001) i wyznaczonego w planie obszaru narażonego na niebezpieczeństwo powodzi o prawdopodobieństwie wystąpienia 1% (tj. terenów o symbolach 78 ZL, 79ZL, 80ZL, 85ZKE, 86ZKE, 87ZKE, 88ZKE, 89ZKE, 90ZKE, 91ZKE, 92ZKE, 95ZKE, 96ZKE, 99ZKE, 102ZKE, 20KDW, 21KDW, 22KDW, 23KDW, 24KDW, 25KDW, 26KDW, 27KDW, 28KDW, 29KDW, 30KDW, 31KDW, 32KDW, 33KDW, 35KDW, 36KDW, 37 KDW, 39KDW, 41KDW, 59UTL, 60UTL, 61UTL, 62UTL, 63UTL, 64UTL, 65UTL, 66UTL, 67UTL, 55KDX, 56KDX, 57KDX, 58KDX, 59KDX, 61KDX, 3KDL, 7KDD, 8KDD, 9KDD, 18KDD, 1RM, 2RM, 3RM, 4RM, 5RM, 6RM, 8RM, 9RM, 10RM, 24RM, 25RM, 106R, 107R, 108R, 16MNU, 17MNU, 18MNU, 21MNU, 22MNU, 29MNU, 30MNU, 31MNU, 38MNU, 19MN, 20MN, 23MN, 26MN, 27MN, 32MN, oraz częściowo tereny 94ZKE, 109R, 28RM, 35MN, 36MN, 81MN, 39MNU, 54KDX, 34KDW, 6KDD, 19KDD, 70KDD, 71KDD, 4KDL, 2KDZ,

2)oraz obszaru ograniczonego terenami o symbolach 5KDL, 44MNU, 44KDW i 69ZL.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Wyszkowie zobowiązując go do przekazania skargi wraz z aktami sprawy i niniejszą uchwałą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z wyjątkiem § 2 który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Józef Biernacki

Załącznik do Uchwały Nr XVII/111/11
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 17 listopada 2011 r.
Zalacznik1.docx

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wolny

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »