Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 2599

Zarządzenie nr 2147/2012 Prezydenta Miasta Radomia

z dnia 6 marca 2012r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 60 ust. 2   pkt 1   i 2   i ust. 3   oraz art. 6   pkt 15 ustawy z   dnia 12 marca 2004 roku o   pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z   2009 r. Nr 175, poz. 1362 z   późniejszymi zmianami), w   związku z   art. 92 ust. 1   pkt 2   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1592 z   późniejszymi zmianami) zarządzam:  

§   1.   Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania w   domach pomocy społecznej prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu w   podanych niżej wysokościach:  

1)   Dom Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany "Danuty" Kijewskiej ul. Struga 88;   3469,80 zł.   (słownie: trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych, osiemdziesiąt groszy),  

2)   Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i   Pracy ul. Wyścigowa 16;   2825,05 zł.   (słownie: dwa tysiące osiemset dwadzieścia pięć złotych, pięć groszy),  

3)   Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza ul. Garbarska 35;   3470,50 zł.   (słownie: trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt złotych, pięćdziesiąt groszy),  

4)   Dom Pomocy Społecznej ul. Rodziny Ziętalów 13;   2778,33 zł.   (słownie: dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem  złotych, trzydzieści trzy grosze).  

§   2.   Zarządzenie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

§   3.   Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom jednostek wymienionych w   § 1.  

§   4.   Zarządzenie wchodzi w   życie od miesiąca następującego po miesiącu, w   którym zostało ogłoszone w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

PREZYDENT MIASTA  


Andrzej   Kosztowniak

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-03-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe