Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 3103

Uchwała nr XVII/118/12 Rady Miejskiej w Błoniu

z dnia 5 marca 2012r.

w sprawie: nadania Statutu Zakładowi Usług Komunalnych w Błoniu

Tekst pierwotny

Na podstwaie art 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2001r Nr 142 poz 1591 z późn.zmianami) – Rada Miejska w Błoniu uchwala, co nastepuje:

§ 1. Nadaje się Zakładowi Usług Komunalnych w Błoniu Statut stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Błonia.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 30/92 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 3 grudnia 1992r. sprawie nadania Statutu Zakładowi Usług Komunalnych w Błoniu.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Jacek Fuglewicz

Załącznik do Uchwały Nr XVII/118/12
Rady Miejskiej w Błoniu
z dnia 5 marca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Statut Zakładu Usług Komunalnych w Błoniu

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe