Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 5685

Uchwała nr XXV.252.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 14 maja 2012r.

w sprawie reasumpcji uchwały nr XXIII.237.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 11.04.2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Tekst pierwotny

Na podstawie   art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. „c” ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r., nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1   pkt 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z   2009 r., nr   157, poz. 1240 z   późn. zm.) Rada Miejska w   Brwinowie uchwala co następuje.  

§   1.   1.   Wprowadza się w   § 5   uchwały nr XXIII.237.2012 Rady Miejskiej w   Brwinowie z   dnia 11 kwietnia 2012   r. ust. 1   w brzmieniu:  

Traci moc Uchwała nr XV.148.2011 Rady Miejskiej w   Brwinowie z   dnia 3   listopada 2011r. w   sprawie zaciągnięcia pożyczki w   Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i   Gospodarki Wodnej w   Warszawie. .

2.   Wprowadza się w   § 5   uchwały nr XXIII.237.2012 Rady Miejskiej w   Brwinowie z   dnia 11 kwietnia 2012   r. ust. 2   w brzmieniu:  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy. .

§   2.   W pozostałym zakresie treść uchwały nr XXIII.237.2012 Rady Miejskiej w   Brwinowie z   dnia 11 kwietnia 2012 r. nie ulega zmianie.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Brwinowie  


Sławomir   Rakowiecki

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-08-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe