Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 5970

Uchwała nr XXI/114/12 Rady Gminy Wolanów

z dnia 8 sierpnia 2012r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/149/05 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 09 grudnia 2005r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 8, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 15 oraz art. 19 pkt 1   lit. a   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z   2010 roku Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.) Rada Gminy Wolanów uchwala co następuje:  

§   1.   W uchwale Nr XXXVI/149/05 Rady Gminy w   Wolanowie z   dnia 09 grudnia 2005r. w   sprawie określenia stawek opłaty targowej § 1   otrzymuje brzmienie:  

„ § 1. Określa się dzienne stawki opłaty targowej na terenie gminy Wolanów w   następujący sposób:  

1)   od sprzedaży z   pojemnika, koszyka, skrzynki itp. - 2,00zł  

2)   od sprzedaży ze straganu i   stoiska przenośnego - 10,00 zł.  

3)   od straganu i   stoiska stanowiącego wyposażenie targowiska - 15,00 zł.”  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wolanów.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Jacek   Murawski

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-08-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe