Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 6781

Uchwała nr XXVI/181/12 Rady Gminy Cegłów

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/97/04 w sprawie sieci publicznych przedszkoli oraz szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Cegłów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14a ust. 1a ustawy z   dnia 7   września 1991r o   systemie oświaty ( Dz.U. z   1996r Nr 67 poz.329 z   póź. zm. 1)   ), art. 7   ust.1 pkt. 8   w związku z   art. 18 ust. 2   pkt.15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r o   samorządzie gminnym ( Dz.U. z   2001r Nr 142 poz. 1591 z   póź. zm. 2)   ) Rada Gminy Cegłów uchwala co następuje:  

§   1.   W § 1   uchwały Nr XVII/97/04 Rady Gminy Cegłów z   dnia 27 maja 2004 r .w sprawie sieci publicznych przedszkoli oraz szkół podstawowych i   gimnazjów prowadzonych przez gminę Cegłów wprowadza się następujące zmiany:  

-   wiersz pierwszy tabeli otrzymuje brzmienie:  

 1  

1) nazwa:  

Zespół Szkolny w   Cegłowie  

2) siedziba  

05-319 Cegłów, ul. Poprzeczna 27  

3) struktura organizacyjna:  

a) Publiczne Gimnazjum w   Cegłowie prowadzące naukę w   klasach I-III  
b) Publiczna Szkoła Podstawowa w   Cegłowie prowadząca naukę w   klasach I-VI,  
c) Publiczne Przedszkole w   Cegłowie dla dzieci 3   – 6   lat,  
z siedzibą w   05-319 Cegłów, ul. Stanisława Rżysko 6.  
d) Punkt Przedszkolny dla dzieci 3   letnich  
z siedzibą w   05-319 Cegłów, ul. Stanisława Rżysko 6.  

 

§   2.   Uchwała wchodzi w   życie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z   mocą obowiązującą od 1   września 2012 r.  

 

 

 

Przewodniczaca Rady Gminy  


mgr inż.   Teodora   Wójcik

 

 

 

1)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w   Dz. U. z   2003r Nr 137, poz. 1304, z   2004r  Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, , Nr 273, poz. 2703 i   Nr 281, poz. 2781, z   2005 r Nr 17 poz. 141, Nr 94, poz. 788, , Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 137, poz. 1304 i   Nr 249, poz. 2104, z   2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i   nr 227, poz. 1658, z   2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, nr 180, poz. 1280 i   Nr 181, poz. 1292, z   2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, nr 216, poz. 1370, z   2009 r. Nr 6, poz. 33, nr 31, poz. 206, nr 56, poz. 458 i   Nr 235, poz. 1618, z   2009 r. Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i   Nr

219, poz. 1705, z   2010 r. Nr 44, poz. Nr 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i   Nr 148, poz. 991, z   2011r Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, nr 139, poz. 814, nr 149, poz. 887 i   nr 205, poz. 1206, z   2012 r poz. 941 i   poz. 979.  

2)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w   Dz. U. z   2002r Nr 23, poz.220, Nr  62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i   Nr 214, poz. 1806, z   2003r Nr 80, poz. 717 i   Nr 162, poz. 1568, z   2004 r. Nr 102, poz. 1055 i   Nr 116, poz. 1203, z   2005 r. Nr 172, poz. 1441 i   Nr 175, poz. 1457, z   2006 r. Nr 17, poz. 128 i   Nr 181, poz. 1337, z   2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, i   Nr 173, poz. 1218, z   2008 r. Nr 180, poz. 1111 i   Nr 223, poz. 1458, z   2009 r. Nr 52, poz. 420 i   Nr 157, poz. 1241, z   2010 r. Nr 28, poz. 142 i   poz. 146, Nr 40, poz. 230 i   Nr 106, poz. 675, z   2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i   Nr 217, poz.1281, z   2012 r, poz. 567.  

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-10-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe