Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1470

Uchwała nr XXXI/219/13 Rady Gminy Cegłów

z dnia 10 stycznia 2013r.

w sprawie podziału gminy Cegłów na stałe obwody głosowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]) ) oraz art. 12 § 2, § 3,§ 11 i § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.[2]) ) w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.[3]) ), na wniosek Wójta Gminy Cegłów, Rada Gminy Cegłów uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału obszaru gminy Cegłów na stałe obwody głosowania, ustala ich granice, numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cegłów.

2. Zobowiązuje się Wójta Gminy Cegłów do doręczenia uchwały Wojewodzie Mazowieckiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Siedlcach

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Na ustalenia Rady Gminy w sprawie obwodów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej uchwały. (art. 12 §13 Kodeksu Wyborczego)

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr inż. Teodora Wójcik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/219/13
Rady Gminy Cegłów
z dnia 10 stycznia 2013 r.

Numer Obwodowej Komisji Wyborczej

Granice Obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1

Sołectwa:
1. Cegłów

Urząd Gminy Cegłów
Sala konferencyjna
ul. Tadeusza Kościuszki 4

2

Sołectwa:
1. Pełczanka
2. Rudnik
3. Skwarne
4. Woźbin

Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Cegłowie
Pl. Anny Jagiellonki 11

3

Sołectwa:
1. Kiczki Pierwsze
2. Kiczki Drugie

Dom Ludowy w Kiczkach
Kiczki Pierwsze 72

4

Sołectwa:
1. Podciernie
2. Podskwarne
3. Huta Kuflewska
4. Wola Stanisławowska.

Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Podcierniu
Podciernie 85

5

Sołectwa:
1. Posiadały
2. Piaseczno
3. Rososz
4. Skupie.

Świetlica wiejska w Posiadałach
Posiadały 52

6

Sołectwa:
1. Mienia
2. Tyborów
3. Wiciejów
4. Wólka Wiciejowska

Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieni
Mienia 64


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r Nr 23, poz.220, Nr  62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz.1281, z 2012 r, poz. 567.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz.777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz.889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849 i poz. 951.

[3]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889, z 2012 r. poz. 1399.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe