Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1524

Uchwała nr XXXIX/231/2013 Rady Miejskiej w Łomiankach

z dnia 24 stycznia 2013r.

w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny

Na podstawie   art. 12 § 1, § 2, § 3, § 11 i   § 12 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z   późn. zm.) w   związku z   art. 14 ust. 1   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.   113 z   późn. zm.)   Rada Miejska w   Łomiankach działając na wniosek burmistrza, uchwala, co następuje:  

§   1.   Dokonuje się podziału gminy na 13 stałych obwodów głosowania.  

§   2.   . Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.  

§   4.   Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Warszawie.  

§   5.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty w   gminie oraz w   BiP-ie.  

§   6.   Przepisy uchwały mają zastosowanie do kadencji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i   kadencji burmistrzów, następujących po kadencji, w   trakcie której uchwała weszła w   życie.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Łomiankach  


Jan   Grądzki

 


Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/231/2013
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 24 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe