Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 6681

Uchwała nr XLVII-353/10 Rady Powiatu Wołomińskiego

z dnia 26 października 2010r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2009 Nr 157, poz. 1240) -Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:

§ 1. Do uchwały Nr XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wołomińskiego na rok 2010 zmienionej:

- uchwałą Nr XXXIX-298/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.01.2010 r.,

- uchwałą Nr XL-304/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.02.2010 r.,

- uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 16.03.10 r.,

- uchwałą Nr XLI-311/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30.03.2010 r.,

- uchwałą Nr XLII-319/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22.04.2010 r.,

- uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.04.2010 r.,

- uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 11.05.2010 r.,

- uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 25.05.2010 r.,

- uchwałą Nr XLIII-326/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.05.2010 r.,

- uchwałą Nr XLIV-334/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.06.2010 r.,

- uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.07.2010 r.,

- uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 10.08.2010 r.,

- uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 17.08.2010 r.,

- uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 24.08.2010 r.,

- uchwałą Nr XLV-339/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31.08.2010 r.,

- uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 16.09.10 r.,

- uchwałą Nr XLVI-347/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30.09.2010 r.,

- uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 15.10.2010 r. wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale:

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu, w wyniku których zmniejsza się plan dochodów o kwotę 161.546 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. Plan dochodów po zmianach wyniesie 120.270.982 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu, w wyniku których zmniejsza się plan wydatków o kwotę 161.546 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 Plan wydatków po zmianach wyniesie 143.383.829 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie Powiatowego Funduszu Gospodarki Geodezyjnej i Kartograficznej zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Dokonuje się zmian załączników do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że:

1. Załącznik Nr 2 a „Plan wydatków majątkowych na rok 2010 r.” do uchwały XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 6 „Dotacje udzielone w 2010 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” do uchwały XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronach internetowych Powiatu Wołomińskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego


Edward Olszowy

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII-353/10
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 października 2010 r.
Zalacznik1.xls

Dochody budżetu powiatu w 2010 r. - zmiany

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII-353/10
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 października 2010 r.
Zalacznik2.xls

Wydatki budżetu powiatu w 2010 r. - zmiany

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII-353/10
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 października 2010 r.
Zalacznik3.xls

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII-353/10
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 października 2010 r.
Zalacznik4.xls

Plan wydatków majątkowych na rok 2010

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVII-353/10
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 października 2010 r.
Zalacznik5.xls

Dotacje udzielone w 2010 r z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe