| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/8/2010 Rady Gminy w Broku

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) oraz art.3 ust.1 pkt 1, art. 4 ust.1 pkt 1 lit.h,pkt 10 i 11 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz.526 z późn. zm.) - uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 19.339,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Po dokonanych zmianach dochody wynoszą 7.621.328,22 zł, w tym:bieżące - 6.920.018,22 zł, majątkowe - 701.310,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 19.339,00 zł.- zgodnie z załącznikiem nr 2. Po dokonanych zmianach wydatki wynoszą 8.438.222,57 zł, w tym: bieżące - 5.788.385,57 zł, majątkowe - 2.649.837,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Dokonuje się zmiany planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego i otrzymuje on brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Sylwester Runo


Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr III/8/2010 r. Rady Gminy w Broku z dnia 29 grudnia 2010 r.

1. Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 19.339,00 zł., w tym:

1) w rozdz. 60014 zwiększa się o kwotę 2.739,00 zł planowane dotacje na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,

2) w rozdz. 75616 zwiększa się o kwotę 16.600,00 zł planowane wpływy z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych ,

3) w rozdz.75814 zwiększa się o kwotę 2.100,00 zł planowane wpływy z tyt. kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym,

4) w rozdz. 80104 zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł wpływy z opłat stałych za Przedszkole,

5) w rozdz. 70005 zmniejsza się o kwotę 7.100,00 zł planowane dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 19.339,00 zł , w tym:

1) w rozdz. 60014 zwiększa się o kwotę 2.739,00 zł środki planowane na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,

2) w rozdz. 71014 zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 31.000,00 zł,

3) w rozdz. 75022 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 500,00 zł,

4) w rozdz. 75023 zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia (odprawy) i dodatkowe wynagrodzenie roczne ogółem o kwotę 47.100,00 zł

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/8/2010
Rady Gminy w Broku
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.rar

Zestawienie zmian w dochodach budżetowych na 2010 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/8/2010
Rady Gminy w Broku
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Zestawienie zmian w wydatkach budżetowych na 2010 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/8/2010
Rady Gminy w Broku
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.ods

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/8/2010
Rady Gminy w Broku
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.odt

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/8/2010
Rady Gminy w Broku
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.odt

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2010 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »