| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/210/2014 Rady Gminy Słubice

z dnia 28 marca 2014r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/141/2013 Rady Gminy Słubice z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie podziału gminy Słubice na stałe obwody głosowania

Na podstawie art. 12 § 1, § 2, § 3, §11 i §12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.[1])), w związku z art. 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.[2])) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.[3])), na wniosek Wójta Gminy Słubice, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/141/2013 Rady Gminy Słubice z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie podziału gminy Słubice na stałe obwody głosowania (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2013 r., poz. 2506) wprowadza się następującą zmianę:

1) Załącznik otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do uchwały.

§ 2. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Mazowieckiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Płocku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie gminy Słubice.

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Januszewski


Załącznik do Uchwały Nr XL/210/2014
Rady Gminy Słubice
z dnia 28 marca 2014 r.
Zalacznik0.pdf


Uzasadnienie

W załączniku do uchwały, w dwóch obwodach głosowania uwzględnione zostały obowiązujące
tj. przyjęte stosownymi uchwałami Rady Gminy Słubice nazwy ulic, niezależnie od faktu, czy na dzień podjęcia niniejszej uchwały przy ulicach tych są zameldowani mieszkańcy. W obwodzie głosowania nr 3, dla którego siedzibę obwodowej komisji wyborczej wyznaczono w remizie OSP w Juliszewie, w okręgu wyborczym nr 10, w miejscowości Juliszew, ujęto ulicę „23 Maja”.

              W obwodzie głosowania nr 6, dla którego siedzibę obwodowej komisji wyborczej wyznaczono
w Szkole Podstawowej w Słubicach, w okręgu wyborczym nr 12, w miejscowości Słubice, ujęto ulicę „Zielona”, dla której nazwa ustalona została po podjęciu zmienianej uchwały, i w okręgu wyborczym nr 14 ujęto ulicę „Spacerowa”. Wszystkie ujęte ulice położone są w obszarze ustalonym dla poszczególnych okręgów.

              Konieczność wprowadzenia zmiany wynika z potrzeby ujęcia w uchwale wszystkich nazwanych ulic.

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Januszewski


[1]) Zmiany ustawy opublikowano w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889,  Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 849, poz. 951, poz. 1529, z 2014 r. poz. 179 i poz. 180.

[2]) Zmiany ustawy opublikowano w Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889, z 2012 r. poz. 1399.

[3]) Zmiany ustawy opublikowano w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comperia.pl

Porównywarka finansowa nr 1

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »