| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr Nr XLI/228/14 Rady Gminy Wolanów

z dnia 31 marca 2014r.

w sprawie zmiany nazwy siedziby obwodowej komisji wyborczej obwodu głosowania nr 5

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2013r. poz. 594 z   późn. zm.) oraz art. 13a ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z   późn. zm.) Rada Gminy Wolanów uchwala, co następuje:  

§   1.   Nazwa siedziby obwodowej komisji wyborczej obwodu głosowania nr 5   określona w   załączniku do Uchwały Nr XXV/130/12 Rady Gminy Wolanów z   dnia 17 grudnia 2012 w   sprawie podziału Gminy Wolanów na stałe obwody głosowania, ulega zmianie i   otrzymuje brzmienie: „Warsztaty Terapii Zajęciowej w   Młodocinie Większym, 26-625 Wolanów, Młodocin Większy 25”.  

§   2.   Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w   Radomiu.  

§   3.   Na niniejszą uchwałę wyborcom, w   liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w   Radomiu, w   terminie 5   dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   5.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

§   6.   Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Sylwester   Mąkosa

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MotoKariera

Kariera w motoryzacji na najwyższym biegu!

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »