| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/198/12 Rady Miejskiej w Kobyłce

z dnia 4 października 2012r.

zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, pkt 9   lit. "d", art. 61 ust. 2   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i   art. 264 ust. 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) uchwala się, co następuje:    

§   1.   W uchwale budżetowej Miasta Kobyłka na rok 2012 Nr XII/124/11 Rady Miejskiej w   Kobyłce z   dnia 29 grudnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z   2012 r. poz. 312 z   późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:    

1)   zmienia się plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2012 rok, zgodnie z   załącznikiem nr 1   do niniejszej uchwały;    

2)   zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2012 rok, zgodnie z   załącznikiem nr 2   do niniejszej uchwały;    

3)   zmienia się plan przychodów budżetu Miasta Kobyłka na 2012 rok, zgodnie z   załącznikiem nr 3   do niniejszej uchwały;    

4)   załącznik nr 3   do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2012 rok Plan wydatków majątkowych na 2012 rok otrzymuje brzmienie określone w   załączniku nr 4   do niniejszej uchwały;    

5)   załącznik nr 4   do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2012 rok Przychody i   rozchody budżetu w   2012 roku otrzymuje brzmienie określone w   załączniku nr 5   do niniejszej uchwały;    

6)   załącznik nr 10 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2012 rok Dotacje udzielane w   2012 roku z   budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i   nie należącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie określone w   załączniku nr 6   do niniejszej uchwały.    

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.    

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.    

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  


Ewa   Jaźwińska

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/198/12
Rady Miejskiej w Kobyłce
z dnia 4 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany w   planie dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2012 rok  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/198/12
Rady Miejskiej w Kobyłce
z dnia 4 października 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiany w   planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2012 rok  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/198/12
Rady Miejskiej w Kobyłce
z dnia 4 października 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Zmiany w   planie przychodów budżetu Miasta Kobyłka na 2012 rok  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/198/12
Rady Miejskiej w Kobyłce
z dnia 4 października 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Plan wydatków majątkowych na 2012 rok  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/198/12
Rady Miejskiej w Kobyłce
z dnia 4 października 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Przychody i   rozchody budżetu w   2012 roku  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/198/12
Rady Miejskiej w Kobyłce
z dnia 4 października 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Dotacje udzielane w   2012 roku z   budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i   nie należącym do sektora finansów publicznych  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »