| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 330/128/13 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 11 września 2013r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 oraz pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w wykonaniu uchwały Nr XXV/199/12 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2013 uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 40.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 58.680.053,53 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 54.019.064,53 zł,

b) dochody majątkowe - 4.660.989 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 40.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- przenosi się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 30.000 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 60.509.332,17 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 51.036.642,17 zł,

b) wydatki majątkowe - 9.472.690 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wicestarosta


Jerzy Bauer

Starosta


Zbigniew Kamiński

Członkowie Zarządu:

Dariusz Zygmunt Chmielewski..............................

Waldemar Wojtkowski...........................................

Urszula Wołosiewicz.............................................


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 330/128/13
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 11 września 2013 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU NA 2013 ROK

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

ZADANIA ZLECONE

010

Rolnictwo i łowiectwo

60 000,00

- 60 000,00

0,00

01005

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

60 000,00

- 60 000,00

0,00

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

60 000,00

- 60 000,00

0,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

60 000,00

20 000,00

80 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

60 000,00

20 000,00

80 000,00

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

60 000,00

20 000,00

80 000,00

Razem:

7 545 892,00

- 40 000,00

7 505 892,00

Ogółem:

58 720 053,53

- 40 000,00

58 680 053,53


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 330/128/13
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 11 września 2013 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU NA 2013 ROK

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

ZADANIA WŁASNE

750

Administracja publiczna

6 803 435,00

25 000,00

6 828 435,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

218 648,00

25 000,00

243 648,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 000,00

10 000,00

12 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

179 826,00

15 000,00

194 826,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

352 000,00

5 000,00

357 000,00

75495

Pozostała działalność

20 000,00

5 000,00

25 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

18 000,00

5 000,00

23 000,00

758

Różne rozliczenia

856 331,00

- 30 000,00

826 331,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

856 331,00

- 30 000,00

826 331,00

4810

Rezerwy

856 331,00

- 30 000,00

826 331,00

801

Oświata i wychowanie

25 458 728,17

0,00

25 458 728,17

80130

Szkoły zawodowe

10 145 253,00

0,00

10 145 253,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

6 044 918,00

- 4 600,00

6 040 318,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

34 000,00

4 600,00

38 600,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

2 995 467,00

0,00

2 995 467,00

85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

636 727,00

0,00

636 727,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 500,00

1 500,00

6 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

800,00

315,00

1 115,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 277,00

43,00

1 320,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

4 340,00

- 2 192,00

2 148,00

4410

Podróże służbowe krajowe

800,00

334,00

1 134,00

Razem:

51 799 249,17

0,00

51 799 249,17

ZADANIA ZLECONE

010

Rolnictwo i łowiectwo

60 000,00

- 60 000,00

0,00

01005

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

60 000,00

- 60 000,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

60 000,00

- 60 000,00

0,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

60 000,00

20 000,00

80 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

60 000,00

20 000,00

80 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

49 501,00

20 000,00

69 501,00

Razem:

7 545 892,00

- 40 000,00

7 505 892,00

Ogółem:

60 549 332,17

- 40 000,00

60 509 332,17

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Emilia Stawicka

Specjalista w obsłudze księgowej i kadrowo-płacowej firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »