| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/34/15 Rady Gminy Somianka

z dnia 29 maja 2015r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) - Rada Gminy Somianka uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Somianka przyjętym uchwałą Nr I/59/96 Rady Gminy Somianka z dnia 17 lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Somianka (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 7005) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Terytorium Gminy obejmuje obszar o pow. 117,8387 km2, a jej granice określone są na mapie, stanowiącej załącznik Nr 1 do Statutu Gminy.";

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

Pieczęcią urzędową Gminy jest pieczęć okrągła z godłem Rzeczypospolitej Polskiej z napisem w otoku "Urząd Gminy w Somiance".

2. Gmina posiada herb, flagę i flagę stolikową ustanowione przez Radę odrębną uchwałą.

3. Herb Gminy przedstawia na polu barwy niebieskiej wizerunek pół złotego (żółtego) słońca nad rysunkiem czarnej ryby - suma, zwróconej łbem w lewo i ułożonej w kształcie litery "S" .

4. Flaga Gminy ma postać płata o proporcjach 8 : 13 barwy niebieskiej, na którym centralnie umieszczony jest herb Gminy Somianka.

5. Flaga stolikowa Gminy ma formę dwustronnego proporczyka o proporcjach 3 : 6, gdzie na niebieskim płacie umieszczony jest herb Gminy Somianka. Herb umieszczony jest na 3 szerokości flagi.";

3) Załącznik nr 2 do Statutu Gminy Somianka otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Jan Rakowski


Załącznik do Uchwały Nr VIII/34/15
Rady Gminy Somianka
z dnia 29 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ManpowerGroup

ManpowerGroup to światowy lider innowacyjnych rozwiązań dla rynku pracy. Usługi w Polsce obejmują pracę tymczasową, rekrutację stałą i badanie kompetencji pracowników, zatrudnienie zewnętrzne, outsourcing procesów, doradztwo personalne, zarządzanie karierą i outplacement.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »