| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/70/2015 Rady Gminy Miedzna

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Miedzna oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej i gimnazjum

Na podstawie art. 20e ust.3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. ) w związku z art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515 ze zm. ) Rada Gminy Miedzna uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej posiadającej obwód, prowadzonej przez Gminę Miedzna, wraz z odpowiadającą im liczbą punktów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem: 1) Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tej samej szkoły podstawowej lub gimnazjum w Miedznie - liczba punktów 15; 2) Pozostawanie przynajmniej jednego rodzica kandydata w zatrudnieniu na terenie Gminy Miedzna - liczba punktów 10; 3) Samotne wychowywanie dziecka przez rodzica - liczba punktów 5;

§ 2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w §1 pkt 1-3 są odpowiednio: 1) Oświadczenie rodzica kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa do tej samej szkoły podstawowej lub gimnazjum w Miedznie; 2) Oświadczenie rodzica kandydata o zatrudnieniu na terenie Gminy Miedzna; 3) Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

§ 3. Określa się następujące kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do gimnazjum posiadającego obwód, prowadzonego przez Gminę Miedzna, wraz z odpowiadającą im liczbą punktów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem: 1) Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tej samej szkoły podstawowej lub gimnazjum w Miedznie - liczba punktów 15; 2) Kontynuowanie edukacji w gimnazjum po Szkole Podstawowej w Miedznie - liczba punktów 10; 3) Pozostawanie przynajmniej jednego rodzica kandydata w zatrudnieniu na terenie Gminy Miedzna - liczba punktów 10; 4) Samotne wychowywanie dziecka przez rodzica - liczba punktów 5.

§ 4. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w §3 pkt 1-4 są odpowiednio: 1) Oświadczenie rodzica kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa do tej samej szkoły podstawowej lub gimnazjum w Miedznie; 2) Oświadczenie rodzica o ukończeniu przez kandydata Szkoły Podstawowej w Miedznie; 3) Oświadczenie rodzica kandydata o zatrudnieniu na terenie Gminy Miedzna; 4) Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedzna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Wiśniewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Szymon Kujda

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »