| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr KB.0050.39.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

z dnia 17 września 2015r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2015 roku

Działając na podstawie art. 26 ust. 1, w związku z art. 30 ust. 2, pkt 4 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym tekst jedn. /Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm./ art. 257 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r /tekst jedn. Dz.U. z 2013r poz.885 ze zm./ zarządzam co następuje:

§ 1.

Zwiększyć plan dochodów w budżecie Gminy Piaseczno w 2015 roku w kwocie 2 000 zł

Dział

Rozdz.

§

Tytuł

Zwiększenie

Zmniejszenie

852

POMOC SPOŁECZNA

2 000

85228

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

2 000

2010

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

2 000

Razem :

2 000

§ 2.

Zwiększyć plan wydatków w budżecie Gminy Piaseczno w 2015 roku w kwocie 2 000 zł

Dział

Rozdz.

§

Tytuł

Zwiększenie

Zmniejszenie

852

POMOC SPOŁECZNA

2 000

85228

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

2 000

4300

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

2 000

Razem :

2 000

§ 3.

Przenieść plan wydatków w budżecie Gminy Piaseczno w 2015 roku w kwocie 54 500 zł

Dział

Rozdz.

§

Tytuł

Zwiększenie

Zmniejszenie

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

38 000

38 000

60016

DROGI PUBLICZNE GMINNE

38 000

38 000

4270

ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1

38 000

38 000

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

500

500

75075

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

500

500

4210

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA zgodnie z zał. nr 2

500

4300

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH zgodnie z zał. nr 2

500

852

POMOC SPOŁECZNA

16 000

16 000

85204

RODZINY ZASTĘPCZE

15 000

3110

ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

15 000

85214

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

15 000

3110

ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

15 000

85295

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1 000

1 000

4210

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

1 000

4360

OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ

1 000

Razem :

54 500

54 500

§ 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym tekst jedn. /Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm./ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno -www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
II Zastępca Burmistrza


mgr Hanna Kułakowska-Michalak


Załącznik Nr 1. do Zarządzenia Nr KB.0050.39.2015
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 17 września 2015 r.
Zalacznik1..pdf


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr KB.0050.39.2015
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 17 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marlena Skiba

Dyrektor Zarządzający w firmie Usługi Doradcze Smart Solutions

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »