reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 28.277.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr XIII.122.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) i art. 11 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 z późn. zm.) - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1. Orzeka o nieważności Uchwały Nr XIII.122.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, z powodu istotnego naruszenia art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b i lit. e, art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 z późn. zm.) oraz § 68 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015 r., poz. 542).

§ 2. Na niniejszą uchwałę służy Gminie Klembów skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem tutejszego Kolegium


Uzasadnienie

W dniu 7 grudnia 2015 roku została doręczona Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Uchwała Nr XIII.122.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych pozostaje ona w nadzorze Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

Wymienioną wyżej uchwałą Rada Gminy Klembów określiła wzory informacji i deklaracji składanych dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Badając wymienioną uchwałę, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie ustaliło i zważyło, co następuje.

- W załączniku Nr 1 do badanej uchwały w poz. E.2. przewidziano wykazywanie przez podatników danych o gruntach "zakrzaczonych", zaś w załączniku nr 3 w poz. D postanowiono o wykazywaniu danych o "gruntach zadrzewionych i zakrzaczonych położonych na UR" oraz o "użytkach zielonych". Powyższe jest istotnie sprzeczne z § 68 ww. rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, ponieważ w świetle tego przepisu takie kategorie gruntów w ewidencji gruntów i budynków nie występują.

- W części D. 2. załącznika nr 2 przewidziano wykazywanie przez podatników danych o przedmiotach opodatkowania, określonych w brzmieniu innym niż wynikające z przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, a tym samym dokonano tego z istotnym naruszeniem tych przepisów. I tak, w poz. 2 przewidziano wykazywanie m.in. danych dot. podatku od nieruchomości "od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ogółem", podczas gdy art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b ww. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych stanowi: "od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej".

- W części D.2 załącznika Nr 2 w poz. 4 przewidziano wykazywanie danych o budynkach, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, podczas gdy w treści art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ustawodawca nie przewidział kategorii w takim brzmieniu. Natomiast art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy stanowi "związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń", co znalazło zastosowanie w części D.2. poz. 5. W związku z powyższym uznać należy, że wyszczególnienie poczynione w poz. 4 jest zbędne i dokonane zostało bez podstawy prawnej. W powyższym zakresie zachodzi także brak wewnętrznej spójności z brzmieniem ww. kategorii ustalonym w uchwale z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.

- W części D. 2 załącznika Nr 2 w poz. 6 ustalono zmieniony w stosunku do ustawowego brzmienia zapis "pozostałych". Z przepisów art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.e ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wynika następująca treść: "pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego". W powyższym zakresie oprócz istotnego naruszenia przepisu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zachodzi także brak wewnętrznej spójności z brzmieniem tej kategorii ustalonym w uchwale z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.

Mając powyższe na uwadze, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło jak w sentencji niniejszej uchwały.

Przewodniczący


Wojciech Tarnowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama