| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/84/2016 Rady Gminy Miedzna

z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miedzna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgrowie, Rada Gminy Miedzna uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miedzna, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedzna.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX/119/2013 Rady Gminy w Miedznie z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Miedzna (Dz. U. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 5265).

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Wiśniewski


Załącznik do Uchwały Nr XIII/84/2016
Rady Gminy Miedzna
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Zalacznik.pdf

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY


Uzasadnienie

Wypełniając dyspozycję ustawową Rada Gminy Miedzna przyjęła regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miedzna. Podjęcie przedmiotowej uchwały jest wypełnieniem obowiązku wynikającego z przepisu art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 87), gdzie ustawodawca określił, że dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 6l, art. 6n, art. 6r ust. 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Sponsorowany

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »