| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/121/2016 Rady Gminy Puszcza Mariańska

z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujący termin i częstotliwość uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi :

- właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Puszcza Mariańska zobowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi raz na miesiąc bez wezwania, z góry do 15 dnia każdego miesiąca.

2. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała.

§ 2. 1. Ustala się tryb uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) właściciele nieruchomości opłatę uiszczać będą wpłatą gotówkową w kasie Urzędu Gminy Puszcza Mariańska lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Puszcza Mariańska.

2) numer rachunku bankowego zostanie podany do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej http://www.puszcza-marianska.ploraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Puszcza Mariańska.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puszcza Mariańska.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXV/152/2012 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 2340).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Cebula

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Echaust-Przybytniak

Deputy Legal Director, RK RODO

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »