| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XX/249/13 Rady Miejskiej w Namysłowie

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), w związku z art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, z późn. zm.), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Opłatę za gospodarowanie przez Gminę Namysłów odpadami komunalnymi uiszcza się, bez wezwania, w terminach do:

1) 15 stycznia - za miesiące listopad i grudzień;

2) 15 marca - za miesiące styczeń i luty;

3) 15 maja - za miesiące marzec i kwiecień;

4) 15 lipca - za miesiące maj i czerwiec;

5) 15 września - za miesiące lipiec i sierpień;

6) 15 listopada - za miesiące wrzesień i październik.

2. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust. 1, upływa w dniu 15 września 2013 r.
i obejmuje okres od 1 lipca do 31 sierpnia 2013 r.

§ 2. W przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

§ 3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi winna być uiszczana na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Namysłowie. Na terenie wiejskim Gminy Namysłów dopuszcza się pobór opłaty w drodze inkasa.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XVIII/217/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Jarosław Iwanyszczuk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Rułkowska

Prawnik, w drodze do uzyskania tytułu doradcy podatkowego, redaktor naczelny internetowego czasopisma dla kobiet - Prawo mamy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »