reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr 153/XXII/2013 Rady Gminy Radłów

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 133/XVIII/2012 Rady Gminy Radłów z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. art. 211 i 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz.1456, poz. 1530 i poz. 1548)Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 133/XVIII/2012 Rady Gminy Radłów z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013, wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 1 - Dochody budżetu gminy

- zwiększa się plan w następującym dziale i paragrafach łącznie o kwotę32.945,00zł.

Dochody bieżące

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 32.945,00 zł

§ 0310. - Podatek od nieruchomości 32.920,00 zł

§ 0500. - Podatek od czynności cywilnoprawnych 25,00 zł

2) w załączniku Nr 2 - Wydatki budżetu gminy

- zwiększa się plan w następującym dziale i rozdziale łącznieo kwotę 32.945,00 zł

Wydatki bieżące

Dział 750 - Administracja publiczna 32.945,00 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin 32.945,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 32.945,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Radłów


Bronisław Czapliński

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama