Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXXIII/225/13 Rady Powiatu w Oleśnie

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleskiego w 2014 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późniejszymi zmianami) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii: Burmistrza Dobrodzienia, Burmistrza Gorzowa Śląskiego, Burmistrza Olesna, Burmistrza Praszki, Wójta Gminy Radłów, Wójta Gminy Rudniki, Wójta Gminy Zębowice, Opolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

Rada Powiatu w Oleśnie uchwala, co następuje:

§ 1. Na terenie powiatu oleskiego ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych:

Lp.

Nazwa i adres apteki, telefon


Godziny otwarcia:

Dyżur:

poniedziałek - piątek

sobota

niedziela

niedziela
i święta

pozostałe dni

GMINA OLESNO

1.


Apteka "Dbam o Zdrowie"
ul. Wolności 1
46-300 Olesno
tel. 34/358 20 92

800- 1900

800- 1500

-


Dyżur całodobowy według
harmonogramu

Przerwa w godzinach:
1400- 1600

W wigilię przerwa w godzinach:
1700- 2000

Dyżur według harmonogramu
w godzinach:

od poniedziałku do piątku:
2000- 800

w soboty:
1400- 800

2.


Apteka Prywatna Sp. j.
M. Kokot, S. Suchodolska-Kokot, M. Lipowska-Kokot
ul. Pieloka 8
46-300 Olesno
tel. 34/358 26 61

800- 1800

900- 1300

-

3.


Apteka Prywatna
Jerzy Duda
ul. Pieloka 15
46-300 Olesno
tel. 34/358 20 96

800- 1800

800- 1300

-

4.


Apteka "Zioło-Lek" Sp. j.
M. Zaklika, A. Piotrowiak
ul. M. Przedmieście 28
46-300 Olesno
tel. 34/359 81 76

800- 1900

800- 1300

-

5.


Apteka "Na Zdrowie"
Marek Tomków
ul. Klonowa 1
46-300 Olesno
tel. 34/350 96 50

800- 1900

900- 1300

-

6.


Apteka "Malwa"
Bernadeta Kunicka
ul. Małe Przedmieście 5b
46-300 Olesno
tel.: 783 708 040

1000- 2100

1200- 2200

1100- 1400
1500- 2100

7.


Apteka "Przy Poczcie"
Ireneusz Piotrowiak
ul. Armii Krajowej 7
46-300 Olesno
tel. 34/358 48 17

800- 2000

800- 1500

-

8.


Apteka "Osiedlowa"
Maciej Kokot
ul. Słowackiego 18
46-300 Olesno
tel. 34/358 31 74

800- 1900

900- 1300

-

-

-

9.


Apteka Prywatna
Bernadeta Kunicka
ul. Pieloka 3
46-300 Olesno
tel. 531 039 049

830- 1800

830- 1300

-

-

-

10.


Apteka "Na dobre i na złe"
Maciej Zaklika
ul. Pieloka 13
46-300 Olesno
tel. 34/358 33 25

800- 1800

900- 1300

-

-

-

GMINA PRASZKA

11.

Apteka Prywatna
Mariola Księżarek
Plac Grunwaldzki 1
46-320 Praszka
tel. 34/359 15 26

800- 2000

800- 1400

-

Dyżur w dni świąteczne według harmonogramu w godzinach:

1000- 1300

1700- 2100

-

12.

Apteka "Lekfarm"
Justyna Lembke-Rarok
ul. Kościuszki 15
46-320 Praszka
tel. 34/358 81 97

800- 2100

800- 2100

900- 1900

-

13.

Apteka "Grunwaldzka"
Agnieszka Gracz
Plac Grunwaldzki 21
46-320 Praszka
tel. 34/358 86 99

800- 1900

800- 1400

-

-

14.


Apteka "Magnolia"
ul. Listopadowa 14
46-320 Praszka
tel. 34/343 00 97

800- 2200

800- 2000

1000- 1800

-

GMINA DOBRODZIEŃ

15.


Apteka Prywatna
Maria Skiba
Plac Wolności 16
46-380 Dobrodzień
tel. 34/357 52 22

800- 1900

800- 1300

-

-

-

16.


Apteka "Medika"
Anna Płoska-Pradela,
Marcin Byłak
ul. Opolska 5
46-380 Dobrodzień
tel. 34/351 09 89

800- 1900

800- 1300

-

-

-

17.


Apteka Rodzinna
Ryszard Konik
Plac Wolności 2
46-380 Dobrodzień
tel. 34/357 57 45

800- 1900

800- 1300

900- 1200

900- 1200

-

18.


MATCOM Mateusz Grzanka
Apteka Parkowa
ul. Parkowa 2a
46-380 Dobrodzień
tel.: 34/351 36 69

830- 1800

-

-

-

-

GMINA GORZÓW ŚLĄSKI

19.


Apteka Prywatna
Bożena Wyzga
Rynek 3
46-310 Gorzów Śląski
tel. 34/359 41 50

800- 1700

800- 1400

Pogotowie pracy

20.


Apteka
Grażyna Korzeniowska
Rynek 8
46-310 Gorzów Śląski
tel. 34/359 44 67

800- 1700

800- 1400

-

-

-

GMINA RUDNIKI

21.

Apteka "Pod Świerkami"
Bogdan Surowiak
ul. Częstochowska 2
46-325 Rudniki
tel. 34/359 50 79

800- 1600

800- 1200

-

-

Dyżur w godzinach:
od poniedziałku
do piątku:
1600- 1800
w soboty:
1200- 1400

22.


Apteka
Beata Borecka,
Wiesław Borecki
ul. Częstochowska 30
46-325 Rudniki
tel. 34/359 54 18

800- 1800

800- 1400

-

-

-

23.


Punkt Apteczny
Bogdan Surowiak
Żytniów 180
46-325 Rudniki
tel. 34/359 36 21


poniedziałek, środa, piątek
1000- 1730

wtorek, czwartek
900- 1600

900- 1300

-

-

-

GMINA RADŁÓW

24.


Punkt Apteczny
ul. Oleska 3
46-331 Radłów
tel.: 34/359 90 43


poniedziałek, czwartek, piątek
800- 1600

wtorek, środa
1000- 1800

-

-

-

-

GMINA ZĘBOWICE

25.


Apteka Prywatna
Barbara Musiorska-Piątek
ul. Oleska 23A
46-048 Zębowice
tel. 77/421 63 38

900- 1600

-

-

-

-

§ 2. Na terenie powiatu oleskiego ustala się harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, niedziele, święta i dni wolne od pracy w 2014 roku:

HARMONOGRAM DYŻURÓW:

OLESNO - dyżur całodobowy

Styczeń

28.12.2013 r. - 03.01.2014 r. Apteka "Przy Poczcie", I. Piotrowiak, ul. Armii Krajowej 7

04.01 - 10.01.2014 r. Apteka Prywatna Sp. j., M. Kokot, S. Suchodolska-Kokot, M. Lipowska-Kokot,

ul. Pieloka 8

11.01 - 17.01.2014 r. Apteka "Na Zdrowie", M Tomków, ul. Klonowa 1

18.01 - 24.01.2014 r. Apteka "Malwa", B. Kunicka, Małe Przedmieście 5b

25.01 - 31.01.2014 r. Apteka Prywatna, J. Duda, ul. Pieloka 15

Luty

01.02 - 07.02.2014 r. Apteka "Przy Poczcie", I. Piotrowiak, ul. Armii Krajowej 7

08.02 - 14.02.2014 r. Apteka "Zioło-Lek" Sp. j., M. Zaklika, A. Piotrowiak, Małe Przedmieście 28

15.02 - 21.02.2014 r. Apteka "Malwa", B. Kunicka, Małe Przedmieście 5b

22.02 - 28.02.2014 r. Apteka "Dbam o Zdrowie", ul. Wolności 1

Marzec

01.03 - 07.03.2014 r. Apteka "Zioło-Lek" Sp. j., M. Zaklika, A. Piotrowiak, Małe Przedmieście 28

08.03 - 14.03.2014 r. Apteka Prywatna Sp. j., M. Kokot, S. Suchodolska-Kokot, M. Lipowska-Kokot,

ul. Pieloka 8

15.03 - 21.03.2014 r. Apteka "Na Zdrowie", M. Tomków, ul. Klonowa 1

22.03 - 28.03.2014 r. Apteka "Malwa", B. Kunicka, Małe Przedmieście 5b

29.03 - 04.04.2014 r. Apteka "Zioło-Lek" Sp. j., M. Zaklika, A. Piotrowiak, Małe Przedmieście 28

Kwiecień

05.04 - 11.04.2014 r. Apteka Prywatna Sp. j., M. Kokot, S. Suchodolska-Kokot, M. Lipowska-Kokot,

ul. Pieloka 8

12.04 - 18.04.2014 r. Apteka Prywatna, J. Duda, ul. Pieloka 15

19.04 - 25.04.2014 r. Apteka "Zioło-Lek" Sp. j., M. Zaklika, A. Piotrowiak, Małe Przedmieście 28

26.04 - 03.05.2014 r. Apteka "Przy Poczcie", I. Piotrowiak, ul. Armii Krajowej 7

Maj

04.05 - 09.05.2014 r. Apteka "Dbam o Zdrowie", ul. Wolności 1

10.05 - 16.05.2014 r. Apteka Prywatna Sp. j., M. Kokot, S. Suchodolska-Kokot, M. Lipowska-Kokot,

ul. Pieloka 8

17.05 - 23.05.2014 r. Apteka "Malwa", B. Kunicka, Małe Przedmieście 5b

24.05 - 30.05.2014 r. Apteka "Na Zdrowie", M. Tomków, ul. Klonowa 1

Czerwiec

31.05 - 06.06.2014 r. Apteka "Zioło-Lek" Sp. j., M. Zaklika, A. Piotrowiak, Małe Przedmieście 28

07.06 - 13.06.2014 r. Apteka Prywatna Sp. j., M. Kokot, S. Suchodolska-Kokot, M. Lipowska-Kokot,

ul. Pieloka 8

14.06 - 20.06.2014 r. Apteka Prywatna, J. Duda, ul. Pieloka 15

21.06 - 27.06.2014 r. Apteka "Malwa", B. Kunicka, Małe Przedmieście 5b

28.06 - 04.07.2014 r. Apteka "Przy Poczcie", I. Piotrowiak, ul. Armii Krajowej 7

Lipiec

05.07 - 11.07.2014 r. Apteka "Zioło-Lek" Sp. j., M. Zaklika, A. Piotrowiak, Małe Przedmieście 28

12.07 - 18.07.2014 r. Apteka "Dbam o Zdrowie", ul. Wolności 1

19.07 - 25.07.2014 r. Apteka Prywatna Sp. j., M. Kokot, S. Suchodolska-Kokot, M. Lipowska-Kokot,

ul. Pieloka 8

26.07 - 01.08.2014 r. Apteka "Zioło-Lek" Sp. j., M. Zaklika, A. Piotrowiak, Małe Przedmieście 28

Sierpień

02.08 - 08.08.2014 r. Apteka "Na Zdrowie", M. Tomków, ul. Klonowa 1

09.08 - 15.08.2014 r. Apteka "Malwa", B. Kunicka, Małe Przedmieście 5b

16.08 - 22.08.2014 r. Apteka Prywatna, J. Duda, ul. Pieloka 15

23.08 - 29.08.2014 r. Apteka Prywatna Sp. j., M. Kokot, S. Suchodolska-Kokot, M. Lipowska-Kokot,

ul. Pieloka 8

Wrzesień

30.08 - 05.09.2014 r. Apteka "Zioło-Lek" Sp. j., M. Zaklika, A. Piotrowiak, Małe Przedmieście 28

06.09 - 12.09.2014 r. Apteka "Przy Poczcie", I. Piotrowiak, ul. Armii Krajowej 7

13.09 - 19.09.2014 r. Apteka "Dbam o Zdrowie", ul. Wolności 1

20.09 - 26.09.2014 r. Apteka "Malwa", B. Kunicka, Małe Przedmieście 5b

27.09 - 03.10.2014 r. Apteka "Zioło-Lek" Sp. j., M. Zaklika, A. Piotrowiak, Małe Przedmieście 28

Październik

04.10 - 10.10.2014 r. Apteka Prywatna Sp. j., M. Kokot, S. Suchodolska-Kokot, M. Lipowska-Kokot,

ul. Pieloka 8

11.10 - 17.10.2014 r. Apteka "Malwa", B. Kunicka, Małe Przedmieście 5b

18.10 - 24.10.2014 r. Apteka "Na Zdrowie", M. Tomków, ul. Klonowa 1

25.10 - 31.10.2014 r. Apteka "Zioło-Lek" Sp. j., M. Zaklika, A. Piotrowiak, Małe Przedmieście 28

Listopad

01.11 - 07.11.2014 r. Apteka "Przy Poczcie", I. Piotrowiak, ul. Armii Krajowej 7

08.11 - 14.11.2014 r. Apteka "Dbam o Zdrowie", ul. Wolności 1

15.11 - 21.11.2014 r. Apteka "Malwa", B. Kunicka, Małe Przedmieście 5b

22.11 - 28.11.2014 r. Apteka Prywatna Sp. j., M. Kokot, S. Suchodolska-Kokot, M. Lipowska-Kokot,

ul. Pieloka 8

Grudzień

29.11 - 05.12.2014 r. Apteka "Zioło-Lek" Sp. j., M. Zaklika, A. Piotrowiak, Małe Przedmieście 28

06.12 - 12.12.2014 r. Apteka "Malwa", B. Kunicka, Małe Przedmieście 5b

13.12 - 19.12.2014 r. Apteka Prywatna, J. Duda, ul. Pieloka 15

20.12 - 26.12.2014 r. Apteka "Na Zdrowie", M. Tomków, ul. Klonowa 1

27.12.2014 r. - 02.01.2015 r. Apteka Prywatna Sp. j., M. Kokot, S. Suchodolska-Kokot,

M. Lipowska-Kokot, ul. Pieloka 8

PRASZKA - dyżur w dni świąteczne

01.01.2014 r. Apteka Prywatna, M. Księżarek, Plac Grunwaldzki 1

06.01.2014 r. Apteka "Grunwaldzka", A. Gracz, Plac Grunwaldzki 21

20-21.04.2014 r. Apteka "Lekfarm", J. Lembke-Rarok, ul. Kościuszki 15

01.05.2014 r. Apteka Prywatna, M. Księżarek, Plac Grunwaldzki 1

03.05.2014 r. Apteka "Grunwaldzka", A. Gracz, Plac Grunwaldzki 21

19.06.2014 r. Apteka "Lekfarm", J. Lembke-Rarok, ul. Kościuszki 15

15.08.2014 r. Apteka "Magnolia", ul. Listopadowa 14

01.11.2014 r. Apteka Prywatna, M. Księżarek, Plac Grunwaldzki 1

11.11.2014 r. Apteka "Grunwaldzka", A. Gracz, Plac Grunwaldzki 21

25-26.12.2014 r. Apteka "Magnolia", ul. Listopadowa 14

Adresy aptek dyżurujących:

1. Apteka "Malwa", Bernadeta Kunicka, 46-300 Olesno, Małe Przedmieście 5b

tel. 783 708 040

2. Apteka "Dbam o Zdrowie", 46-300 Olesno, ul. Wolności 1

tel. 34/358 20 92

3. Apteka Prywatna Sp. j., M. Kokot,S. Suchodolska-Kokot, M. Lipowska-Kokot,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 8, tel. 34/358 26 61

4. Apteka Prywatna, Jerzy Duda, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 15

tel. 34/358 20 96

5. Apteka "Zioło-Lek" Sp. j., M. Zaklika, A. Piotrowiak, 46-300 Olesno, Małe Przedmieście 28, tel.

34/359 81 76

6. Apteka "Na Zdrowie", Marek Tomków, 46-300 Olesno, ul. Klonowa 1

tel. 34/350 96 50

7. Apteka "Przy Poczcie", Ireneusz Piotrowiak, 46-300 Olesno, ul. Armii Krajowej 7,

tel. 34/358 48 17

8. Apteka Prywatna, Mariola Księżarek, 46-320 Praszka, Pl. Grunwaldzki 1

tel. 34/359 15 26

9. Apteka "Lekfarm", Justyna Lembke-Rarok, 46-320 Praszka, ul. Kościuszki 15

tel. 34/358 81 97

10. Apteka "Grunwaldzka", Agnieszka Gracz, 46-320 Praszka, Pl. Grunwaldzki 21

tel. 34/358 86 99

11. Apteka "Magnolia",46-320 Praszka, ul. Listopadowa 14

tel. 34/343 00 97

Pogotowie pracy:

1. Apteka Prywatna, Bożena Wyzga, 46-310 Gorzów Śl., Rynek 3

tel. 34/359 41 50

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oleśnie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Jerzy Liberka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe