| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXV/223/2014 Rady Gminy Turawa

z dnia 29 sierpnia 2014 r.

w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa, oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami/ oraz art. 11 ust. 2, art. 34 ust. 6, art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zmianami/ w związku z art. 3 ust 1 i 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali /tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 ze zmianami/ Rada Gminy Turawa uchwala co następuje:

§ 1. 1. Nabywanie, zbywanie, obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, oraz wynajmowanie i dzierżawa nieruchomości może nastąpić na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Turawa jeżeli wartość tych nieruchomości nie przekracza 200 000,00 zł.

2. Nabywanie, zbywanie, obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, oraz wynajmowanie i dzierżawa nieruchomości wymaga zgody Rady Gminy jeżeli wartość tych nieruchomości przekracza kwotę 200 000,00 zł .

§ 2. 1. Sprzedaż lokali mieszkaniowych i użytkowych następuje wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste odpowiedniej części gruntu.

2. Pierwszeństwo w nabyciu lokali mieszkalnych lub użytkowych przysługuje ich najemcom lub dzierżawcom. W przypadku, gdy najemca lub dzierżawca zrezygnuje z przysługującego mu prawa pierwszeństwa Wójt Gminy może przeznaczyć ten lokal do sprzedaży w formie przetargu.

3. Nabywcy lokalu mieszkalnego sprzedawanego w trybie bezprzetargowym przysługuje bonifikata od ustalonej ceny w wysokości 30% jeżeli zapłata nastąpi w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa, ich wynajmowania i obciążania prawem rzeczowym ograniczonym w postaci użytkowania, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Turawa Nr XXXI/192/2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa, oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas dłuższy niż 3 lata.

§ 6. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczącyc Rady Gminy Turawa


Adam Prochota

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy sp.k.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »