| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLIV/315/14 Rady Powiatu Brzeskiego

z dnia 23 października 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2014

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/252/13 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2014 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 r. poz. 2851, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w planie dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;

2) w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały (zmniejszenie rezerwy w kwocie
49.560 zł dotyczy rezerwy celowej na:

a) potrzeby oświatowe - cele oświatowe - kwota 39.560 zł,

b) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej - kwota 10.000 zł);

3) załącznik nr 5 "Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2014 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do uchwały;

4) załącznik nr 6 "Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2014 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Brzeskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Henryk Mazurkiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/315/14
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 23 października 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany w planie dochodów budżetu


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/315/14
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 23 października 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiany w planie wydatków budżetu


Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIV/315/14
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 23 października 2014 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2014 r.
(po zmianach)

w złotych

Lp.

Dział/ Rozdział

Nazwa

Dotacja celowa

Dotacja podmiotowa

Kwota dotacji na 2014 r.

Przeznaczenie

1

2

3

4

5

6

7

1.

600/60014

Gmina Skarbimierz

75 000

75 000

wydatki bieżące

2.

750/75095

Gmina Brzeg

4 047

4 047

wydatki bieżące

3.

801/80146

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

51 836

51 836

wydatki bieżące

4.

851/85111

Brzeskie Centrum Medyczne

70 000

70 000

wydatki bieżące

5.

852/85204

Powiaty

339 373

339 373

wydatki bieżące

6.

921/92116

Gmina Grodków

16 000

16 000

wydaki bieżące

7.

921/92118

Muzeum Piastów Śląskich Brzeg

200 000

200 000

wydatki bieżące

Razem:

486 256

270 000

756 256


Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLIV/315/14
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 23 października 2014 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2014 r.
(po zmianach)

w złotych

Lp.

Dział/ Rozdział

Nazwa

Dotacja podmiotowa

Dotacja celowa

Kwota dotacji na 2014 r.

Przeznaczenie

1

2

3

4

5

6

7

1.

801/80120

Szkoły niepubliczne

1 044 383

1 044 383

wydatki bieżące

2.

801/80123

Szkoły niepubliczne

6 200

6 200

wydatki bieżące

3.

801/80130

Szkoły niepubliczne

448 590

448 590

wydatki bieżące

4.

853/85311

Warsztaty Terapii Zajęciowej

96 300

96 300

wydatki bieżące

5.

853/85311

Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM

10 000

10 000

wydatki majątkowe

6.

853/85395

Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

13 800

13 800

wydatki bieżące

7.

854/85495

Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

16 450

16 450

wydatki bieżące

8.

921/92105

Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

27 750

27 750

wydatki bieżące

9.

926/92605

Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

22 000

22 000

wydatki bieżące

Razem:

1 595 473

90 000

1 685 473

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k. w Poznaniu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »